ULUSLARARASI KORUMA ALTINDAKİ ÖĞRENCİLERİN YÜKSEKÖĞRENİMİ KONFERANSI


Geçtiğimiz haftalarda; UNHCR, YTB ve TRT WORLD işbirliğinde Uluslararası Koruma Altındaki Öğrencilerin Yükseköğrenimi Konferansı’na İstanbul’da gerçekleştirildi. Açılış konuşmaları dışında 3 farklı oturumdan oluşan konferansın karşılama konuşmaları UNHCR Türkiye Temsilcisi Katherina Lumpp, TRT World Genel Yayın Yönetmeni Serdar Karagöz, YTB Başkanı Abdullah Eren ve açılış konuşması UNHCR Küresel Gençlik Danışma Konseyi Eş Başkanı Foni Joyce tarafından yapıldı. Joyce eğitim konusundaki deneyimleriyle birlikte konferansın konusuna değinerek: ‘’ Ben bir mülteciydim ve gittiğim ülkede barış hakim değilse gittiğim ülkeye yük olmaktan başka bir şey olamam. Kalkınmayı sadece barış ortamı içinde sağlayabiliriz. Eğitim için savunuculuk yapacaksak barış kavramını arkada bırakamayız. Eğitim size barışı sağlayan veya bozan kişi olmanızı sağlar.  Bu nedenle eğitim her şeyin temelidir. Mesleki eğitimlere kadınları dahil etmemiz gerekmektedir. Sırf kültürden dolayı eğitime erişimleri kısıtlı olabiliyor. İşbirliği yapıp kız çocuklarının okula gitmesini sağlamalıyız. Aldığım eğitim ülkemi temsil etmemi sağladı.  Eğitim her şeyin inşasında temel unsurdur. Kadınların da becerilerini güçlendirmemiz gerekiyor. Topluluk kadınları veya erkekleri eşit bir şekilde desteklemiyorsa bir şeyi inşa etmek imkansızdır.’’ açıklamalarında bulundu.

1. Oturum olan Ana Aktörlerin Konuşmaları paneli TRT World Muhabiri Melinda Nucifora moderatörlüğünde gerçekleştirildi. YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçan Tufan tarafından yükseköğrenime geçiş yapma şartları ve istatistikler verildikten sonra, daha sonra YTB Başkanı Abdullah Eren tarafından burs verilen yabancı uyruklu öğrenci sayıları ve istatistikleri hakkında bilgi verilmiştir. Üçüncü konuşmacı olan Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ise : ‘’ %75 kadın, çocuk ve yaşlı olan bir topluluğa bakıyoruz. Hizmet verdiğimiz 3 milyon Suriyeli mevcut biz de 1.700.000 mülteciye maddi destek sağlıyoruz. 511.000 mülteci öğrenciye burs sağlıyoruz. 645.000 çocuk ilk ve orta öğretime devam ediyor. 400.000 öğrenim görmesi gereken çocuk var. Yaklaşık 100.000 mülteci çocuğun daha okuyabilmesi için eğitim kapasitelerinin arttırılması gerekiyor. Kızılay olarak çocuklarını okuldan almış 50.000 aile ile görüşüp okula geri göndermeleri için ikna ziyaretleri yapıldı. Ayrıca 152.000.000 tıbbi müdahale yapılmış, 16000 yasal danışmanlık alınmış. 1 milyon sığınmacı hepsi toplum merkezlerinden hizmet aldılar.  Siz ayrım gözetmeden destek verir imkan sağlarsanız kendi potansiyellerini keşfedenler. Kızılay olarak biz geleceklerini inşa etmek için gerekli eğitimi almaları için uğraşıyoruz.’’ Demiştir. Oturumun son konuşmacısı Göç İdaresi İstanbul İl Müdürü Recep Batu ise gündemle ilişkili olarak son zamanlarda gerçekleşen Türkiye içi mülteci göçü üzerine bilgi vermiştir. 2. Oturum öncesi Trt World Citizen Kampanya Uzmanı Neslihan Öztürk tarafından J4J Talks konusunda bilgi verildi.

2. Oturum olan Sosyal Uyum Güçlendirmede Yüksek Öğrenimin Rolü oturumu TRT World Araştırma Merkezi Müdürü Tarek Cherkaqui moderatörlüğünde gerçekleştirildi. İlk konuşmacı olan Türk-Alman Üniversitesi Göç Ve Uyum Araştırmaları Müdürü Prof. Dr. Murat Erdoğan: ‘’Türkiye göç tarihine bakıldığında 1923ten 2011’e kadar mülteci alanında gelen göç toplam 1 milyon. Her şey sayı değil ama sayılar da önemli. Türk toplumunda da iç göç olduğu mülteci sorunu bu kadar patlak vermedi. Yurtdışına göç edenler geri dönmedi. Ülkeler göçmen arıyorlar ama mülteci söz konusu olduğunda travmaları var . Kendi ülkemizde iller hatta ilçeler arasında dengesizlik var. Bu duygusallıkla sürdürülecek bir konu değil. Kendi ekonomi sosyal değil yalnızca çevre faktörler de olumsuz şekilde içine çekiyor. ’ Açıklamalarında bulunmuştur. Murat Erdoğan’ın konuşmasının ardından İstanbul Üniversitesi’nden Dr. Zeynep Ozde Ateşok tarafından üniversitelerin öğrenci oranları, uyum süreçleri ve üniversitede yaşanılan sıkıntılar konusunda bilgi verildi. Doç. Dr Ulaş Sunata: ‘’ 4,5 milyon girişle popülasyon değişikliğine gidildi. Ulus devletler göçü yönetmekle mükellefler. Her ne kadar uluslararası organizasyonlar olsa da ulus devletler göç yönetmende önemli aktörlerdir nasıl gelecekler, gidecekler ve entegre olacaklar gibi konuları düşünmek zorundadırlar. Göç deneyimimizle bu göçü idare etmek için bilgi birikimimiz oldu. Türkiye; Etnik kompozisyonu çok değişik bir ülkedir. Mültecilerle yerel halkın sosyal uyumun sağlanması gerekiyor. İnsan yönetirken duyguları göz ardı edemeyiz. Hem göç edenlerin hem de mevcut toplumun duygu yönetimi var. Bu iki grup nasıl sosyal uyuma geçebilir?  Mülteciden çıkan başarı hikayeleri bazen olumsuz sonuçlansa da önemli bir etkendir. Ekonomik sermaye  yok ama kültürel sermaye var bu da eğitimle elde edilir. Bu zamana kadar ilköğretime dikkat çekildi ama yükseköğretim çok önemli çünkü kültürel sermayeyi bu şekilde elde ederiz. Yüksek eğitim sadece sosyal uyumu sağlamaz iletişimle sosyal etki de önemli…’’ Açıklamalarında bulundu.

Son oturum olan Türkiye’deki Suriyeli Öğrencilerin Deneyimleri 3. Oturum Trt World Araştırma Merkezi’nde araştırmacı olan Hajra Maryam moderatörlüğünde gerçekleşmiştir. Hüseyin Yusuf, Ahed Mahmoud Alkhatip, Abdullah Sukkar ve Vidat Bakır’ın başarı öyküleri ve deneyim paylaşımlarının ardından TRT World Muhabiri Ali Koç moderatörlüğünde günün değerlendirmesi yapılmıştır. Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden Prof. Dr. Ahmet İçduygu, UNHCR Kıdemli Eğitim Müdürü  Jennifer Roberts ve TRT World Araştırma Merkezi’nden Prof. Talip Küçükcan tarafından güne dair değerlendirme yapılarak konferans sonlandırıldı.UKRAYNA’DA YAŞANAN İÇME SUYU SORUNUNA ETKİLİ ÇÖZÜM

Uluslararası Mavi Hilal Vakfı, Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaşın ardından yaşanan zorlu koşullardan fazlasıyla etkilenen Ukrayna h ...

ULUSLARARASI MAVİ HİLAL VAKFI, UKRAYNA HALKINA DESTEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR!

Uluslararası Mavi Hilal Vakfı, 2022 yılının Mart ayından bu yana Rusya saldırısından etkilenen Ukrayna halkına destek için sahada ak ...

HİBELER VE ORTAKLIKLAR MÜDÜRÜMÜZ HEATHER SONYA ÜNER, DUBAİ EYE RADİO STATİON’IN KONUĞU OLDU!

Takvimler 6 Şubat’ı gösterdiğinde Türkiye bambaşka bir güne uyandı. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 şidde ...

Kapat

IBC FAALİYETLERİNDE ARAMA YAPIN