MAL ve HİZMET ALIMI İÇİN İHALE İLANI


Referans:-

Sözleşme Ref Kodu: 81276696 - IBC - PEP – DEA Project

Mülteciler ve Ev Sahibi Toplum İçin Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Projesi 

Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı - IBC, Alman Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı – BMZ fonları ile Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu – GIZ tarafından finanse edilen “Mülteciler ve Ev Sahibi Toplum İçin Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi (PEP) Programı – DEA Projesi” uygulayıcısıdır. Projede açık ihale yoluyla mal ve hizmet alımları yapılacaktır.

Bu alımlar:

Lot 1: Proje Saha Binek Araç Kiralama Hizmeti DEA – 4.2

Lot 2: IT Ekipman DEA – 5.1 – 5.2 – 5.3 

Lot 3: Covid19 Koruyucu ve Önleyici Malzemeleri DEA – 5.7 

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik/uzmanlık bilgileri ve yeterlilik koşullarını içeren İhale Dosyası Bağdat Caddesi Dorsan Apt. No: 467 Da: 9 Suadiye – İSTANBUL 34744 adresinden, www.ibc.org.tr web sitemizden veya [email protected] e-posta adresinden talep edilebilir. 

Teklif teslim için son tarih ve saatleri:

Lot 1: 17.11.2021 – 10:00 

Lot 2: 16.11.2021 – 10:00

Lot 3: 19.11.2021 – 10:00 

Teklifler, aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde IBC Merkez ofis, Bağdat Caddesi Dorsan Apt. No: 467 Da: 9 Suadiye – İSTANBUL 34744 adresinde yapılacak oturumlarda açılacaktır. 

Lot 1: 17.11.2021 – 11:00 

Lot 2: 16.11.2021 – 11:00

Lot 3: 19.11.2021 – 11: 00 

Teklifte bulunmak isteyen isteklilerin bilgilerine duyurulur. 


Tarih: 02/11/2021

Kapat

IBC FAALİYETLERİNDE ARAMA YAPIN