YEMEN’E İNŞA EDİLEN CAN SUYU: SU KUYULARI


Yemen’de uzun zamandır yaşanan toplumsal kriz başta şiddetli ekonomik gerileme olmak üzere güvenli gıdaya erişim, kamu hizmetlerinin aksaması gibi sorunları da beraberinde getiriyor. Elbette bu durumdan en fazla etkilenenlerden biri olan halk, yine en büyük faturayı ödemek zorunda kalıyor. Üstelik bu sefer yüz yüze kalınan sonuç ise oldukça ciddi: Susuzluk…

Uzun süredir yaşanan toplumsal çatışmalar yalnızca devlet mekanizmalarının işleyişini sekteye uğratmakla kalmıyor. Aynı zamanda bu durum adeta bir domino etkisi yaratarak ekonomi ve hemen akabinde geçim zorlukları, güvenli gıdaya erişim gibi önemli cephelerin açılmasına da sebep oluyor. Öyle ki, Yemen nüfusunun yüzde 80’inden fazlasının insani yardıma ihtiyacı olduğu tahmin ediliyor. Bu da ülkenin neredeyse tamamının içerisinde bulunduğu vahim durumu gözler önüne seriyor.

Yemen’de uzun süreden beri devam eden ve istikrarsızlığa yol açan bu büyük insani kriz, milyonlarca Yemenli sivilin yerlerini terk etmelerine yol açıyor. Ülke içerisinde yaşanan bu göçün yeraltı kaynakları daha sınırlı olan bölgelere doğru yapılması ve bunların giderek artan nüfusa yeterli gelmemesi ise susuzluk sorununu tetikleyerek halkın üzerindeki baskıyı daha da artırıyor. Yemen dünyada en fazla su sıkıntısı yaşayan ülkelerden biri ve suyun her bir damlası oldukça kıymetli. Ülkede su temini ve yeraltı sularını yeniden doldurabilmek için yağmur suyunu toplayacak yeterli altyapı bulunmaması hem yaşanan iç göç hem de hızlı nüfus artışı suyun yeterli bir şekilde kullanılamamasına neden oluyor ve bu durum tarımsal üretimi de tehdit ediyor. Dolayısıyla bu durum da gıda güvenliğini ve beslenmeyi önemli ölçüde etkiliyor. Ülkenin tarım sistemini tehdit eden bu vahim durum yaşanan çatışmalarla birlikte daha fazla etkilenir hale geliyor. 1

Sorunları çözüme ulaştırmak için…

Uluslararası Mavi Hilal Vakfı olarak Yemen halkının derinden hissettiği bu sorunu çözüme ulaştırmak için donörümüz IDRF Kanada ile birlikte harekete geçerek güneş enerjisinden faydalanılan ve alışılagelmiş su kuyularının inşasına başladık. İlk adımımızı ise Yemen’in Khanfar, Abyan’da bulunan Bir Al-Sheikh bölgesinde attık. Bölge içerisinde birbirinden ayrı yerlerde yaşayan ve aynı zamanda büyük bir yoksulluk ile mücadele eden yaklaşık 160 aile evleri ve/veya kişisel bakımları için bu bölgedeki su kuyusundan faydalanıyor. Yemen’de yaşanan su krizi, tarımı ve dolaylı olarak çiftçiliği de önemli ölçüde etkiliyor. Her ikisinin ortaya çıkardığı bir diğer problem ise gıdaya erişimin neredeyse imkansız hale gelmesine neden oluyor. Uluslararası Mavi Hilal Vakfı olarak, bu önemli konu başlıklarını dikkate alarak IDRF Kanada ile birlikte hayata geçirdiğimiz Al-Drijah kuyusu hem yoldan geçenlerin ve birçok çiftçinin güzergahı üzerinde yer alırken hem de gün boyunca su alınabilmesine olanak tanıyor. Bu ince ayrıntılar göz önünde bulundurulduğunda kuyu, bulunduğu alan  ve kullanılabilirliği bakımından bölge halkına büyük bir avantaj sağlıyor. Yaklaşık 200 ailenin faydalandığı bu kuyu işlevselliği sebebi ile bölgenin en önemli su kaynağı olma özelliğini taşıyor.

Al-Drijah kuyusundan yararlanan bölge halkı, Khanfar, Abyan

Yemen’deki en önemli kuyulardan bir diğeri ise Meklan. Kuyu etrafında 400’e yakın aile yaşamını sürdürüyor ve suya ulaşabilecekleri başka bir kaynakları bulunmuyor. Su, insanoğlunun yaşam için en önemli temel ihtiyaçlarından bir tanesi. Tarihin tozlu sayfaları içerisinde yolculuk edildiğinde medeniyetlerin çoğunlukla suya kolay ulaşabilen yerlerde kurulduğuna tanıklık ediyoruz. Öyle ki, Amodiya, Aslan, Al Najma Alhamra, Kadmat Al Feesh su kuyularının bulunduğu bölgelerde yaşayan yaklaşık 1000 aile günlük su ihtiyacını karşılamak için bu kuyulardan yararlanıyorlar. Ne yazık ki Yemen’de bu ailelerin kaderini paylaşan başkaları da bulunuyor. Uluslararası Mavi Hilal Vakfı olarak Yemen halkının yaşadığı bu hayati krize çözüm bulmak için IDRF Kanada ile birlikte ihtiyaçları karşılamak için elimizden gelen çabayı ortaya koymaya devam ediyoruz. Ortak kaderin sorununa yine ortak bir çözüm bulmak için yaklaşık 6000 ailenin zorlu koşullar altında yaşadığı ve çoğu temel gereksinime zar zor ulaşarak hayatını sürdürmeye çalıştığı bölgede kurulan Al Hosn kuyusu bölgedeki su ihtiyacını karşılayan tek kaynak olma özelliğine sahip.

Al Feesh ve Al Hosn kuyularından su dolduran çocuklar, Khanfar, Abyan

Khanfar, Abyan bölgesinde bulunan su kuyularından bir diğeri ise, Al Haija. Şehir merkezinden oldukça uzakta bir konumda yaklaşık 250 ailenin yaşadığı yerde bulunan bu kuyu; kadın, erkek, genç, yaşlı demeden herkesin faydalandığı tek su kaynağı olması itibariyle oldukça büyük önem taşıyor. Bulunduğu yer bakımından başka bir öneme sahip su kuyusu ise, Al Joul Village. Bu kuyu yiyecek, barınma gibi en temel ihtiyaçlara dahi gereksinim duyan ve çok ciddi yoksulluk içerisinde yaşayan yaklaşık 500 ailenin hayatını idame ettirmeye çalıştığı bir kampın içerisinde yer alıyor. Su, insanın en temel ihtiyaçlarından bir tanesi olmakla birlikte hijyen yoksulluğu sebebi ile de önemli sağlık sorunlarına yol açabilecek derecede oldukça büyük bir öneme de sahip. Bu sebeple Khanfar, Abyan bölgesinde ciddi sağlık sorunlarının önüne geçebilmek için de su kuyularının yapımına büyük bir ehemmiyet gösterdik. Yine aynı bölge içerisinde yer alan  fakat farklı lokasyonlarda kurulan Khabat Al-Asloum Village, Khabat Al-Asloum II Village, Al Jisr, Al Khamila Village su kuyuları da yine zorlu hayat koşulları içerisinde yaşayan yaklaşık olarak 2000 aileye can suyu olmaya devam ediyor.

Al Feesh ve Al Hosn kuyularından su dolduran çocuklar, Khanfar, Abyan

Özveri ile çalışmaya devam…

Uluslararası Mavi Hilal Vakfı olarak IDRF Kanada ile birlikte Khanfar, Abyan’da bulunan alışılagelmiş su kuyuları dışında güneş enerjisi sistemi ile çalışan kuyuların inşasını da gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Hadramout’da bulunan Al Aeeg, Gaaodah, Sana ve Dafeesh köylerinde yaşayan yaklaşık 7 bin kişinin güneş enerjisi destekli su sistemleri aracılığı ile suya erişmesini sağladık. Aynı zamanda Güney-Orta Yemen’de bir liman kenti ve sahil kasabası olmasına rağmen ciddi ölçüde suya ulaşım sıkıntısı yaşayan Zinjibar’da da bir adet güneş enerjisi ile çalışan kuyu inşa ederek burada yaşayan insanların derinden yaşadığı su kıtlığının ve hijyen koşullarının iyileştirilmesi hedeflendi.

Uluslararası Mavi Hilal Vakfı olarak IDRF Kanada ile birlikte Aden Valiliği’nde güneş enerjisi sistemi ile çalışan su kuyuları ikisi Aden’de, ikisi Al Mansoura’da, biri Al-Shaikh Outman’da ve bir diğeri Khur Maksar’da olmak üzere; Hadramout ilinin belirlenen köylerinde 22 adet alışılagelmiş su kuyusunun inşasına da eş zamanlı olarak başlandı. Yemen’de yaşanan ve ülkenin her alanında zorlu koşulların oluşmasına ve hali hazırda var olan su sıkıntısınının daha da büyümesine sebep olan iç savaş, sağlık sorunlarını da beraberinde getirdi. Dolayısı ile Hadramout ilindeki yardıma muhtaç köylere yapılan su kuyuları temel ihtiyacın karşılanmasından da öte bir WASH bileşeni de içermekteydi.

Uluslararası Mavi Hilal Vakfı olarak her zaman dünyanın her neresinde olursa olsun yardıma ihtiyaç duyan insanların yanında olmaya ve onların hayatlarını daha da kolaylaştırmak için çalışmaya var gücümüzle devam edeceğiz. Faaliyetlerimizin hayata geçmesine olanak sağlanması için yaşanan ve günümüzde devam eden felaketler göz önüne alındığında siz sevgili donörlerimizin desteğine her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız bulunuyor.YEMEN: SUSUZLUĞUN PENÇESİNDE YAŞAM…

Yemen’de yaşanan toplumsal kriz ülke mekanizmasının işleyişini önemli ölçüde sekteye uğratıyor. Meydana gelen ...

AFGANİSTAN’DAKİ SEL FELAKETİNE MÜDAHALE İÇİN ACİL ÇAĞRI

Cumartesi günü Afganistan'ın kuzeyindeki Baghlan eyaletindeki şiddetli selden sonra insanlar hasar g&ou ...

AFGANİSTAN’DAKİ TOPLUM MERKEZİ İLK MEZUNLARINI VERDİ!

Afganistan’da yaşanan siyasi gelişmeler kadınlar başta olmak üzere Afgan halkının hayatını tamamen değiştirdi. Ülke i&cc ...

Kapat

IBC FAALİYETLERİNDE ARAMA YAPIN