MAL ALIMI İHALE İLANI


Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı Tarafından Suriyeli sığınmacılara yönelik olarak hazırlanan, “Suriyeli Sığınmacılara Koruyucu Sağlık Hizmeti Sunulması” projesi kapsamında,

# Teknik şartnamede muhteviyatı belirtilen 6 kalemden oluşan 6500 adet diş hijyeni kiti,

satın alınması yapılacaktır.

İhaleye katılım şartları ile isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası;

Bağdat Caddesi,Mine Apt. No:450 Kat:4 Daire:4 Suadiye–Kadıköy  34740 İSTANBUL

adresinden elden temin edilebilir. 

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 22 Haziran 2018, 15.00’dır.

*İhaleye katılabilmek için:

-İsteklinin gerçek yada tüzel kişi olması ve bunu belgelendirmesi,

-Vergi Dairesi mükellefiyetinin belgelendirilmesi(Geçerli Vergi levhasının ibrazı)

-İşin tamamına dair verilen teknik ve mali tekliflerin imza yetkilileri tarafından kaşelenerek imzalanmış olması.

-Bununla ilgili imza sirkülerinin ibrazı.

-İhale konusu işlere ait bilgi talepleriniz için, [email protected] elektronik posta adresi kullanılabilir.


Tarih: 08/06/2018

Kapat

IBC FAALİYETLERİNDE ARAMA YAPIN