OKUL ÇANTASI ALIMI İHALE İLANI


Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı Tarafından Suriyeli sığınmacılara yönelik olarak hazırlanan, “Suriyeli Sığınmacı çocukların, içinde bulundukları toplum ile uyumlarını sağlamak” projesi kapsamında,

İdari ve Teknik şartnamede muhteviyatı belirtilen 3500 (üçbinbeşyüz) adet okul sırt çantası satın alımı yapılacaktır.

İhaleye katılım şartları ile isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası;

Bağdat Caddesi, Dorsan Apt. No:467 Kat:3 Daire:9 Suadiye–Kadıköy  34740 İSTANBUL

adresinden elden temin edilebilir.

Ayrıca ilgi bildirimlerinizi [email protected] adresine göndermeniz halinde ihale dosyası elektronik ortamda istekliye gönderilecektir..

Teklif teslimi için son gün tarih ve saati: 12.10.2018 Cuma günü saat 16.00’dır.

İhaleye katılabilmek için:

-İşi yapabilirliğinin belgelendirilmesi,kapasite yeterliliği,referansların ibrazı.

-İsteklinin gerçek yada tüzel kişi olması ve bunu belgelendirmesi,

-Vergi Dairesi mükellefiyetinin belgelendirilmesi (Geçerli Vergi levhasının ibrazı)

-İşin tamamına dair verilen teknik ve mali tekliflerin imza yetkilileri tarafından kaşelenerek imzalanmış olması.

-Bununla ilgili imza sirkülerinin ibrazı.

-İhale konusu işlere ait bilgi talepleriniz için,10 Ekim 2018 Çarşamba günü saat 17 ye kadar,  [email protected] elektronik posta adresi kullanılabilir.


Tarih: 01/10/2018

Kapat

IBC FAALİYETLERİNDE ARAMA YAPIN