NE YAPIYORUZ | Toplumsal Kalkınma

Toplumsal Kalkınma

IBC tarafından uygulanan tüm projeler, insan acısını hafifletme konusundaki kararlılığı çerçevesinde oluşturulmuştur. IBC, milliyet, etnik, din, inanış, dil, siyasi görüş, cinsiyet, yaş, cinsel yönelim, genetik veya fiziksel özelliklere bakmaksızın, tüm insanların yaşadıkları sıkıntıları hafifletmek için çalışmaktadır. Projelerinde, IBC, aşağıdaki alanlarda fırsatlar yaratmayı ve geliştirmeyi hedeflemektedir.

IBC’nin dünyadaki çalışmaları beş ana alana odaklanmaktadır: Acil Yardım, Rehabilitasyon, Kalkınma, Sağlık ve Eğitim.

Programlar tasarlanırken ve uygulanırken, IBC en savunmasız ve dezavantajlı grupların ihtiyaçlarını dikkate alarak önceliğe koymaktadır. Ayrıca topluluk değerlerine dikkat etmekte, çevreye olduğu kadar sosyal ve kültürel dokuyu da saygı duymaktadır. IBC, uluslararası, ulusal ve yerel aktörleri bir araya getirerek dezavantajlı topluluklar üzerinde en üst düzeyde etki yaratabileceğine inanmaktadır. Bu bağlamda IBC, yerel ve ulusal otoriteler, diğer STK'lar, küresel bağışçılar, üniversiteler ve araştırma merkezleriyle onların kaynaklarını, teknik uzmanlığını ve tecrübesini kendi çalışma şekline dahil ederek işbirliği yapmaktadır.

 

121,698
yararlanıcıya ulaşıldı
1,015
kadın danışmanlık hizmeti aldı
683
erkek  danışmanlık hizmeti aldı
 

Toplumsal Kalkınma Projeleri
Ülke: Türkiye
Bölge: Karadeniz

Ülke: Türkiye
Bölge: Düzce

Ülke: Türkiye
Bölge: Kocaeli

Ülke: Türkiye
Bölge: Kocaeli

Ülke: Endonezya
Bölge: Açe

Kapat

IBC FAALİYETLERİNDE ARAMA YAPIN