NE YAPIYORUZ | Risk Azaltma

Risk Azaltma

IBC tarafından uygulanan tüm projeler, insan acısını hafifletme konusundaki kararlılığı çerçevesinde oluşturulmuştur. IBC, milliyet, etnik, din, inanış, dil, siyasi görüş, cinsiyet, yaş, cinsel yönelim, genetik veya fiziksel özelliklere bakmaksızın, tüm insanların yaşadıkları sıkıntıları hafifletmek için çalışmaktadır. Projelerinde, IBC, aşağıdaki alanlarda fırsatlar yaratmayı ve geliştirmeyi hedeflemektedir.

IBC’nin dünyadaki çalışmaları beş ana alana odaklanmaktadır: Acil Yardım, Rehabilitasyon, Kalkınma, Sağlık ve Eğitim.

Programlar tasarlanırken ve uygulanırken, IBC en savunmasız ve dezavantajlı grupların ihtiyaçlarını dikkate alarak önceliğe koymaktadır. Ayrıca topluluk değerlerine dikkat etmekte, çevreye olduğu kadar sosyal ve kültürel dokuyu da saygı duymaktadır. IBC, uluslararası, ulusal ve yerel aktörleri bir araya getirerek dezavantajlı topluluklar üzerinde en üst düzeyde etki yaratabileceğine inanmaktadır. Bu bağlamda IBC, yerel ve ulusal otoriteler, diğer STK'lar, küresel bağışçılar, üniversiteler ve araştırma merkezleriyle onların kaynaklarını, teknik uzmanlığını ve tecrübesini kendi çalışma şekline dahil ederek işbirliği yapmaktadır.

 

6,922
yararlanıcıya ulaşıldı
7
tam donanımlı afet ve acil durum müdahale konteyneri sağlandı
1
mobil afet eğitim tırı geliştirildi ve işletildi
 

Risk Azaltma Projeleri
Ülke: Türkiye
Bölge: İstanbul

Ülke: Türkiye
Bölge: Ardahan

Kapat

IBC FAALİYETLERİNDE ARAMA YAPIN