SURİYE'DEKİ IRAKLI MÜLTECİLERE İNSANİ YARDIM


Ülke: Suriye Bölge: Şam
Tarih: 15/06/2007

Mart 2003-4te ABD’nin gayrimeşru bir şekilde işgal ettiği Irak topraklarında, milyonlarca Iraklı evlerini işlerini ve geçmişe ait her şeylerini terk ederek, canlarını kurtarabilmenin buruk mutluluğu ile komşu ülkelere sığınmışlardır.

Asrın felaketi olarak niteleyebileceğimiz Irak’ın işgali, milyonlarca insanın ölmesi ve çok daha fazlasının da yaralanması ile sonuçlanmıştır ve halen daha devam etmektedir.

Yaşanan bu felaket karşısında 4000000'un üzerinde insan yerlerinden ayrılarak mülteci konumuna düşmüşlerdir.(UNHCR kayıtları)

Bu nedenle en fazla mülteci akınına uğrayan ülke ise Suriye Arap Cumhuriyeti olmuştur. Suriye’ye sığınan mültecilerin sayısı toplam mülteci sayısının yarısından fazlasını teşkil etmektedir.

Zaten ekonomisi zayıf olan yaklaşık 20 milyon nüfuslu Suriye’nin bu sayıdaki bir mülteci ile gerektiği şekilde ilgilenmesi mümkün olamamıştır. Mülteci durumuna düşen insanların çoğu her şeyini Irak’ta bırakmış olduğundan iğneden ipliğe muhtaç bir durumda Suriye’ye sığınmak zorunda kalmışlardır.

Bunun yanında her zaman olduğu gibi felaketlerden yine en fazla etkilenen kadınlar ve çocuklar ile yaşlılar olmuş ve böyle bir ortama sürüklenmiş olmaları onların üzerinde derin etkiler bırakmıştır.

Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı olarak ABD işgalinden sonra mülteci durumuna düşen insanların durumunu yerinde görmek, yerel yetkililer, Suriye Kızılayı ve UNHCR –Suriye ile temasa geçerek bölgedeki insanlara yardımcı olmak gayesiyle bir çalışma başlatılmıştır.

Bunun neticesinde mültecilerin:

1-Acil gıda                

2-Mutfak setleri

3-Temizlik ve hijyen malzemeleri

4-Kira da oturanların acil nakit ihtiyaçları

5-Talebelerin çanta, defter vs. gibi okul malzemeleri

Konusunda ihtiyaçları olduğu anlaşılmıştır.

Bu başlıklarda toplanan ihtiyaçların giderilmesi konusunda vakfımız çalışmalara başlamıştır.

Proje Amacı: Mart 2003'teki işgalin sonucunda mülteci durumuna düşen insanlara ihtiyaçları olan mutfak malzemeleri, temizlik ve hijyen malzemeleri ile ödeyecekleri kiralarına yardımcı olmak üzere nakit katkıda bulunmak.

Aynı ailelerin okula giden çocuklarına önlük, çanta ve kırtasiye malzemeleri aynı mağdurların çocuklarına okul ve eğitim malzemesi verilmesi de projede hedeflendi.

Proje Faydalanıcıları: Mart 2003'teki ABD işgalinin ardından mülteci durumuna düşen ailelerden an fazla muhtaç durumdaki 100 aile ile bunların okula giden çocukları. Çocukların sayısı toplamda 750 çocuk oldu.

Gerçekleştirilen Aktiviteler:

Mart 2003'teki işgalin ardından mülteci durumuna düşen insanların ihtiyaçlarını tespit ettikten sonra yerel yetkililer ve UNCHR Suriye ile görüşülerek mahallelerde dağınık olarak yaşayan mültecilerin listesi hazırlandı. Bu çalışmalar neticesinde yardıma en fazla muhtaç olan 100 aile tespit edildi. Bu aileler evlerinde ziyaret edilmek suretiyle durumları kesinleştirildi. Bundan sonra malzemeler temin edilerek tutulan depoda paketlenmesi sağlandı. 

Tespit edilen bu 100 aileye (6 kişi/aile varsayılarak), mutfak malzeme seti, battaniye, çamaşır sepeti süpürge, hijyen malzemeleri dağıtıldı. Dağıtımlar, imza karşılığında mevcut bulunan aile reislerine yapıldı. Aynı zamanda 4,5 ay boyunca kirada oturup da kirasını karşılayamayan bu insanlara 200 Dolar nakit yardımı yapıldı. Bu yardımlar da aynı şekilde imza karşılığında verildi.

Okullar ile yapılan görüşmeler neticesinde; mülteci çocuklardan toplam 750'sine önlük, çanta ve kırtasiye malzemeleri olmak üzere okul setleri dağıtıldı. Bunlar da yine okul yöneticilerinin denetiminde ve onların imzaları mukabilinde çocuklara teslim edildi. 

Bütün malzemeler, yöre insanının ekonomisine katkı amacıyla Şam’dan satın alındı.UMUDU BESLEMEK PROJESİ

Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı (IBC), World Vision ve WFP iş birliğinde hayata geçireceği ...

KUZEY IRAKTA GERÇEKLEŞTİRİLEN GIDA YARDIMLARI VE KURTARILAN HAYATLAR

Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı - IBC Kuzey Irakta farklı projeler geliştirmeye ve ülke genelinde yaşanan krizde ...

KRİZDEN ETKİLENEN SURİYELİLER İÇİN BUĞDAY TEMİNİ PROJESİ BAŞARI İLE TAMAMLANDI

Suriye'de dördüncü yılına giren iç savaş dünyanın en büyük insani krizlerinden birini ortaya çık ...

Kapat

IBC FAALİYETLERİNDE ARAMA YAPIN