ORTAK SINIRLAR, ORTAK ÇÖZÜMLER


Ülke: Türkiye Bölge: Karadeniz
Tarih: 31/03/2012

2007 – 2013 Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı Kapsamında 
“Karadeniz Deprem Güvenliği Çalışma Ağı – ESNET Projesi 
2 Mart 2012’de başladı 


“2007-2013 Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Hibe Programı”, “Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracı (ENPI)” kapsamında yürütülmektedir. Söz konusu programın amacı, Karadeniz Havzasındaki bölgelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasını güçlendirmek ve bu kalkınmayı sürdürülebilir kılmaktır.


Programın üç temel ana hedefi :
 • Sınır bölgelerindeki ekonomik ve sosyal gelişmenin desteklenmesi,
 • Ortak sorunlara karşı birlikte çalışma,
 • Toplumlararası ve bölgesel işbirliğini geliştirilmesi olarak belirlenmiştir.
 
“Karadeniz Deprem Güvenliği Çalışma Ağı – ESNET Projesi Özet Bilgileri
 
Proje Adı : Karadeniz Deprem Güvenliği Çalışma Ağı – ESNET Projesi 
 
Proje Faaliyetlerinin Yürütüleceği Spesifik Ülke(ler), Bölgeler, Şehir ve Yerleşim Bölgeleri 
 • Türkiye, (İstanbul)
 • Romanya (Güneydoğu, Eforie Sud)
 • Bulgaristan (Yugoiztochen, Burgaz)
 • Moldova (Kişinev)
Proje Ortakları :                                             
 • Türk Proje Ortağı, Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı 
 • Romen Proje Ortağı, Ulusal Yeryüzü Fizik Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (National Institute of Research and Development for Earth Physics)
 • Bulgar Proje Ortağı,  Bulgar Bilim Akademisi Jeofizik Enstitüsü (Geophysical Institute of Bulgarian Academy of Sciences)
 • Moldova Proje Ortağı, Moldova Bilim Akademisi Jeoloji ve Sismoloji Enstitüsü (Geology and Seismology Institute of Moldavian Academy of Sciences)
 
Proje Öncelik ve Tedbirleri          
 
Öncelik
 
Çevresel koruma ve muhafaza için kaynak ve yetkinlik paylaşımı,
 
Tedbir
 
“Akarsu ve deniz sisteminin korunmasında ortak sorunların çözümü ve çevresel korumayla ilgili bilgi paylaşımının pekiştirilmesi”
 
Proje Uygulayıcıları İletişim Bilgileri 
  
Proje Özeti 
 
Toplam Uygulama Süresi 
 
24 ay (2 Mart 2012 – 2 Mart 2014)
 
Proje Amaç ve Hedefleri 
 
Proje Amacı 
 
Karadeniz Havzası’nda deprem sonucu oluşabilecek doğal afet yıkımlarının önüne geçilmesi, ortak gözlem ve müdahale planlarının oluşturulması. 
 
Proje Hedefleri
 
1. Müdahale alanlarında sismik deprem derecesini ve deprem etkileri vurgulanarak deprem sonucu oluşabilecek olası yıkım potansiyelinin değerlendirilmesi, tahminde bulunulması, 
 
2. Tamamlayıcı sismik gözlem ve müdahale planlarının oluşturulması,
 
3. Hedef bölgede yerel kurumların ve acil müdahale birimlerinin olası bir doğal afette birbirleri ile ortaklaşa hareket edebilmeleri yönünde kapasitelerinin geliştirilmesi. 
 
Hedef Kitle(ler)                    
 
Projenin uygulanacağı hedeflenen ülke ve bölgelerde deprem araştırma alanında faaliyet gösteren kurumlar, Proje kapsamında yer alan acil müdahale birimleri ve yerel otoriteler, olası bir doğal afette bilgisel ve müdahale alanında çalışan Sivil Toplum Örgütleri. 
 
Nihai Yararlanıcılar             
 
Çalışılması hedeflenen 4 ülke
 1. Türkiye
 2. Romanya
 3. Bulgaristan
 4. Moldova
4 Ülkeden Ulusal Acil Müdahale Alanında çalışan yerel kurumlar ve bu ülkelerde yaşayan popülasyon
 
Beklenen Sonuçlar
 • Deprem ile ilgili konularda her katılımcı ülkeden geniş tecrübe ve bilgi paylaşımı, 
 • Yerel otoritelerin deprem konusunda geniş kapsamlı rapor hazırlamaları ve plan önerilerinin desteklenmesi,  
 • Katılımcı ülkelerde deprem gözlemi alanında ilgili aktörler arası işbirliğinin arttırılması, 
 • Modern ve etkin gözlem araçlarının kullanımının arttırılması, 
► Deprem gözlemi ve erken uyarı sistemleri
► Bilgi ve tecrübe paylaşımı;
► İletişim;
 • Deprem sektöründe görev alan profesyoneller için gözlem, erken uyarı, müdahale konularında eğitim desteklerinin oluşturulması, 
 • Deprem felaketine karşı acil birimlerin kapasitelerinin geliştirilmesi, 
Ana Proje Aktiviteleri
 
1.Grup Aktiviteler – Mevcut Durum Değerlendirilmesi 
 • Çalışma ziyaretleri 
 • Ülke durum değerlendirmeleri; İlgili Paydaşlar ile Bölgesel Atölye Çalışması Organizasyonu  
 • Yetkililerin Fikir Alışverişi yönünde Resmi bir işleyiş oluşturulması 
2.Grup Aktiviteler – “Karadeniz Sismik Güvenliği Çalışma Ağı Web Portalı” oluşturularak sektör işbirliğinin arttırılması 
 • Karadeniz Ortak Sismik Gözlem ve Erken Uyarı Software Sistemi Temellerinin oluşturulması ve uygulamaya konulması 
 • Karadeniz Sismik Güvenlik Ağı İletişim Sisteminin Kurulması (e-grup olarak) 
3.Grup Aktiviteler – Kapasite Artırımı (Kapsamlı Bölgesel Kapasite Artırımı Başlangıç Eğitim Programının/Müfredat Programının Oluşturulması) 
 • Oluşturulan eğitim/müfredat programı kapsamında bir kapasite artırımı eğitiminin düzenlenmesi 
 • Acil Birim Ünitelerinde çalışan profesyoneller için eğitim programlarının düzenlenmesi
4.Grup Aktiviteler – Projenin Görünürlüğü
 • Proje başlangıç ve bitiş konferanslarının düzenlenmesi
 • Projeye ve çalışma ağına ait görsel elementlerin oluşturulması 
 • Projeye ait promosyon malzemelerin oluşturulması 
 • Ücretsiz dağıtılacak eğitici filmlerin oluşturulması 
 • Projenin basında güncellenmesi ve basın bültenlerinin yayınlanması 
 • “Karadeniz Deprem Güvenliği Ağı” kitabının oluşturulması ve dağıtılması 
5.Grup Aktiviteler – Yönetim ve Koordinasyon 
 • Hazırlık aktiviteleri
 • Proje ekibi düzenli toplantıları 
 • Proje raporlama, gözlem ve değerlendirme 


UMUDU BESLEMEK PROJESİ

Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı (IBC), World Vision ve WFP iş birliğinde hayata geçireceği ...

KUZEY IRAKTA GERÇEKLEŞTİRİLEN GIDA YARDIMLARI VE KURTARILAN HAYATLAR

Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı - IBC Kuzey Irakta farklı projeler geliştirmeye ve ülke genelinde yaşanan krizde ...

KRİZDEN ETKİLENEN SURİYELİLER İÇİN BUĞDAY TEMİNİ PROJESİ BAŞARI İLE TAMAMLANDI

Suriye'de dördüncü yılına giren iç savaş dünyanın en büyük insani krizlerinden birini ortaya çık ...

Kapat

IBC FAALİYETLERİNDE ARAMA YAPIN