BEYAZ KADIN TİCARETİYLE MÜCADELE VE KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME PROJESİ


Ülke: Türkiye Bölge: İstanbul
Tarih: 01/02/2005

Geri Plan Bilgisi: Türkiye coğrafi konumu, demokratik ve ekonomik yapısı ve diğer bölge ülkelerine nazaran gelişmişliği itibariyle, insan ticareti açısından hedef, göçmen kaçakçılığı açısından başka birçok ülkenin durumundan farklı olarak aynı anda hem hedef, hem transit hem de kaynak ülke olarak üç yönlü etkilenmektedir. Ancak uluslararası kamuoyu ve bazı araştırmalarda yanlış bir tespit olarak Türkiye insan ticaretinde de transit ülke konumunda gösterilmektedir. Özellikle son dönemde yayınlanan, ABD tarafından hazırlanmış 2003 yılı İnsan Hakları Ülke Uygulamaları raporunda yurtdışında insan ticaretine maruz kalan Türk vatandaşı kadın ve kızın neredeyse hiç olmadığı ancak, Türkiye'nin kadınların maruz kaldığı insan ticareti kapsamında Orta Asya, Ortadoğu, Afrika ve Yugoslavya'dan Avrupa'ya yönelik transit bir ülke konumunda bulunduğu belirtilmektedir; ancak uluslararası ve ulusal kuruluşlardan elde edilen veriler Türkiye'nin transit değil hedef ülke konumunda olduğunu kanıtlamaktadır. Türkiye'de gerek toplumsal alanda gözlemlenen gerekse hükümet görevlilerince çok az sayıda belirlenen insan ticareti olayları özellikle dağılan Sovyetler Birliği sonrası kurulan ülkelerin vatandaşlarının cinsel amaçlarla zorla kullanımı ve çalıştırılması şeklinde tanımlanmaktadır.

Proje Özeti: Bu proje Medecins Du Monde Yunanistan adlı sivil toplum kuruluşu ile Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı ortaklığında Avrupa Birliği tarafından desteklenerek gerçekleştirilmiştir.Projenin temel amacı her geçen gün büyüyerek toplumu tehdit eden insan ticareti gerçeğini vurgulamak ve bu konuda çözüm üretmeye her seviyede katılımın gerekliliğini dikkate alarak “Ulusal Kadın Ticaretinin Önlenmesi Bilgi Platformu”nu oluşturmaktır. Bu amaç çerçevesinde bu konudaki bilgi paylaşımını arttırarak, tartışma ve paylaşma ortamı yaratmak ve sivil toplumun bu sorunun çözümünde aktif rol almalarını sağlamaktır. Projenin bir parçası olarak Mayıs 2005'te İstanbul ve Trabzon'da ikişer günlük konferans ve film festivali planlanmıştır.Projede uzun vadede ele alınan amaç; toplumda müzakere ortamı oluşturmak ve bunun devamını güvence altına almaktır.. Bu konuda oluşturulacak “Kadın Ticaretinin Önlenmesi Bilgi Platformu” sayesinde, devlet birimleri, adalet birimleri, sivil toplum örgütleri, uluslararası kuruluşlar, gazeteci ve akademisyenler arasında sürekli bir iletişim sağlananabilecektir. 

Proje Amacı: Katılımcılar ile birlikte düzenlenen gerek bilgi ağı toplantılarında gerekse İstanbul Konferansı (uluslararası) ve Trabzon Konferanslarında insan ticareti konusunun boyutları incelenmiştir. Bu proje ile insan ticaretinin önlenmesi için kurbanlara destek sağlama, yönetmeliklerin oluşturulması, ticareti yapanların tutuklanıp cezalandırılmaları gibi konularda etkin stratejiler oluşturulması için ortak olarak neler yapılabileceği tartılışmış konu uluslararası boyutta ele alınmıştır.Ayrıca bilgi ağı toplantıları problemlerin ve engellerin tartışılmasında ve bilgi paylaşımı ile toplumsal bilinç oluşturulma kampanyaları oluşturulmasında koordinasyonu sağlayacak faydalı bir mekanizma olmuştur.Türkiye'de kadın ticareti ile ilgili olarak kurumsal ve yasal alanda önlemlerin alınmasında önemli bir gelişme sağlanmış olmakla birlikte, bu önlemlerin uygulamaya konulması da gerekmektedir. Bu anlamda, katılımcılar arasındaki ortaklık kurbanların korunmasında ve onlara karşı oluşan önyargının yıkılmasında önemli rol oynamaktadır.

Proje Faydanacıları: Projeden faylanması düşünülen hedef kitle özellikle toplumun karar verme ve idari yapısında yer alan kişilerdir. Proje sırasında hedeflenen, bu kişiler ile özellikle STK'lar arasında bir iletişim ağı kurarak toplumsal faydayı arttırmaktır. Ve doğrudan faydalanıcılar Beyaz Kadın Ticaretinin kurbanları ve muhtemel kurban adayları olacaktır.

Gerçekleştirilen Aktiviteler: Proje süresince, düzenlenen 4 bilgi ağı iletişim toplantısının yanısıra, iki konferans organize edilmiştir. Bilgi ağı toplantıları için bir kontak listesi oluşturulmuş konu hakkında bilgi ve söz sahibi olan tüm kurum ve kuruluşlar bu listeye dahil edilerek toplantı aktivitelerinde yer almaları sağlanmıştır. İstanbul'da düzenlenen 2 günlük konferansa, konu hakkında uluslararası alanda söz sahibi olan konuşmacılar davet edilmiştir. Konferansın birinci ve ikinci günlerinde Türkiye'den “Balalayka” ve Ukrayna'dan “Lila 4ever” filmleri gösterilerek konunun önemine dikkat çekilmiştir. Daha sonra Trabzon'da düzenlenen konferans daha çok lokal olarak düşünülmüş ve konferansa STK'lar, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ve halk davet edilerek konunun önemine dikkat çekilmiştir. İki günlük Trabzon Konferansının ikinci günü yine film gösterimleri yapılmıştır. Konferanların ardından detaylı bir medya ve basın takibi yapılarak konferansların etkileri ölçülmüştür. Ayrıca projenin sonunda tüm çalışmaları ve konferansları ele alan bir kitap yayınlanmıştır. Projede konferansların oganizasyonu, medya ve basın takibinin yapılması ve kitabın tasarım ve baskı işlerini Beyaz Gemi Eğitim Danışmanlık Hizmetleri yapmıştır.KUZEY IRAKTA GERÇEKLEŞTİRİLEN GIDA YARDIMLARI VE KURTARILAN HAYATLAR

Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı - IBC Kuzey Irakta farklı projeler geliştirmeye ve ülke genelinde yaşanan krizde ...

KRİZDEN ETKİLENEN SURİYELİLER İÇİN BUĞDAY TEMİNİ PROJESİ BAŞARI İLE TAMAMLANDI

Suriye'de dördüncü yılına giren iç savaş dünyanın en büyük insani krizlerinden birini ortaya çık ...

GAZİOSMANPAŞA VE SULTANBEYLİ KADINA VE RİSK ALTINDAKİ İNSANLARA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİ PROJESİ BAŞARI İLE TAMAMLANDI

Kadına yönelik şiddet dünya üzere yaygın olmakla birlikte göz ardı edilen toplumsal bir sorundur. Bu yaklaşım ile geliştir ...

Kapat

IBC FAALİYETLERİNDE ARAMA YAPIN