ROMAN ÖĞRENCİLERİN ÇOĞUNLUKTA OLDUĞU OKULA BİLGİSAYAR LABORATUARI KURULUMU


Ülke: Türkiye Bölge: Edirne
Tarih: 01/11/2003

Proje Özeti: Bu proje, Edirne’de bulunan ve öğrencilerinin yüzde 90’ı Roman öğrencilerden oluşan Cumhuriyet İlkokulu’nda uygulanmıştır. Muhitin önde gelen Romanları, çocukların velileri ve okul temsilcileri, okuldaki eğitim kalitesinin teknolojiye ulaşımın artırılması yoluyla geliştirilmesi ve okulun kendi türündeki diğer eğitim kurumlarıyla aynı seviyeye getirilmesi ihtiyacının altını çizdiler. Cumhuriyet İlkokulu’nda bilgisayar laboratuvarı kurulması projesi, dezavantajlı bir grubun üyeleri olan öğrencilerin diğer şehirlerdeki öğrencilerle aynı eğitim standartlarına sahip olmasını, öğrenci ve ailelerinin güvenlerini artırmayı, ve okulu bırakma oranını azaltmayı hedeflemiştir. Bu amaçla, okula, 10 bilgisayardan oluşan bilgisayar laboratuvarı ile bilgisayarların kurulması ve işler hale getirilmesinde teknik destekte bulunuldu. 

Proje Amacı: Marjinal toplumlardaki Roman öğrencilerle Roman olmayan öğrenciler arasındaki okulu bırakma oranını, eğitim süreçlerindeki kaliteyi artırarak düşürmek.

Proje Faydalanıcıları: Edirne’de öğrencilerinin çoğunluğunu –yüzde 90’ını- Roman öğrencilerin oluşturduğu Cumhuriyet İlkokulu’ndaki 250 öğrenci, projeden doğrudan doğruya faydalandılar.  Okuldaki toplam öğrenci sayısı 480 olmasına rağmen, bilgisayar ve yabancı dil dersleri, müfredata göre 5. sınıfta başladığı için, projeden doğrudan faydalananların sayısı 250’dir. Öte yandan, okuldaki tüm öğrenciler, bağışlanan bilgisayarlardan, bilgisayarlar işler durumda olduğu sürece  faydalanacaktır.

Gerçekleştirilen Aktiviteler:

Proje faaliyetleri kapsamında, Edirne’nin en dezavantajlı bölgesinde bulunan Cumhuriyet Ilkokulu’nda 10 bilgisayardan oluşan bir bilgisayar laboratuvarı kurulmuştur. Okul yönetimi laboratuvar için odayı, gerekli  demirbaş eşyayı ve teçhizatları tahsis etmiştir. Uluslararası Mavi Hilal Vakfı da, laboratuvar için bilgisayar ve gerekli donanımları sağlamıştır. Uluslararası Mavi Hilal Vakfı aynı zamanda bilgisayarların kurulmasını ve ağ kablolamalarını üstlenmiştir.UMUDU BESLEMEK PROJESİ

Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı (IBC), World Vision ve WFP iş birliğinde hayata geçireceği ...

KUZEY IRAKTA GERÇEKLEŞTİRİLEN GIDA YARDIMLARI VE KURTARILAN HAYATLAR

Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı - IBC Kuzey Irakta farklı projeler geliştirmeye ve ülke genelinde yaşanan krizde ...

KRİZDEN ETKİLENEN SURİYELİLER İÇİN BUĞDAY TEMİNİ PROJESİ BAŞARI İLE TAMAMLANDI

Suriye'de dördüncü yılına giren iç savaş dünyanın en büyük insani krizlerinden birini ortaya çık ...

Kapat

IBC FAALİYETLERİNDE ARAMA YAPIN