İSTANBUL ERKEK KAPALI (BAYRAMPAŞA) VE PAŞAKAPISI CEZA İNFAZ KURUMLARINDA HIV/AIDS TEN KORUNMA VE ÖNLEME HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ


Ülke: Türkiye Bölge: İstanbul
Tarih: 01/06/2006

Geri Plan Bilgisi: Türkiye’de Sağlık Bakanlığı 2001 verilerine göre 1325 HIV/AIDS vakası olduğu bildirilmiştir. Bunların 404'ünün AIDS basamağına ulaştığı, 921'inin ise taşıyıcı olduğu bilinmektedir.1985 yılında 2 vaka ile başlayan HIV/AIDS 2004 yılında taşıyıcı ve hasta olmak üzere 1922 vakaya ulaşmıştır. HIV/AIDS bugün için büyük bir tehlike olarak görülmese bile ileride önemli bir artış ve tehlike oluşturabilecektir.

HIV/AIDS açısından seks işçileri, damar içi madde kullanıcıları, eşcinsel erkekler ve ceza infaz kurumlarında bulunan mahkumlar riskli gruplar arasında yer almaktadır. Hapishaneler toplumun bir parçasıdır ve mahkumların toplu olarak bir arada bulunduğu sağlık şartlarının çok yeterli olmadığı riskli bir çevredir. Bu nedenle hapishanelerdeki mahkumlar hedef grup olarak belirlenmiştir. HIV/AIDS hedef gruplar arasında yaygın şekilde görülse de bu kişiler önyargılar nedeni ile sağlık kuruluşlarına başvurmamaktadırlar. Oysaki HIV/AIDS yayılımında alınacak tüm önlemlerin HIV virüsüne yakalanması en olası kişiler olan bu hedef gruplar çerçevesinde yoğunlaşması gerekmektedir. Bu hedef gruplara ulaşılarak koruyucu ve önleyici hizmetlerin güçlendirilmesi ve hizmetlere erişimlerin arttırılması, ayırımcılığın önlenerek HIV/AIDSli kişilere destek verilmesi, bu konuda politikaların üretilmesine yardımcı olunması gerekmektedir.

Proje Özeti: Bu proje, İstanbul’daki İstanbul Erkek Kapalı ve Paşakapısı Kadın Ceza İnfaz Kurumlarında mahkumların HIV/AIDS’e ilişkin koruyucu önleyici hizmetlere erişimini artırıp güvenli davranış sahibi olmalarını sağlamaya yönelik bir eğitim projesidir.

Proje kapsamında öncelikle, eğitimleri yürütmek üzere seçilecek olan merkez eğitim ekibine, sağlık personeline ve gönüllü destek grubuna HIV/AIDS’ ten korunma ve güvenli davranış konusunda eğitim verilecektir.

Ayrıca sağlık birimlerinin, HIV/AIDS konusunda danışmanlık verebilecek kapasiteye ulaştırılması da planlamıştır.

Proje Amacı: Ceza infaz kurumlarında bulunan mahkumların HIV/AIDS’e ilişkin koruyucu önleyici hizmetlere erişimini arttırarak zarar görebilirliğini azaltmak için güvenli davranış biçimlerini sağlamak.

Ceza infaz kurumlarındaki tüm hedef gruplara (merkez eğitimciler, sağlık personeli, İnfaz koruma memurları, cezaevi personeli, gönüllü destek grubu (akran)  ve mahkumlar) ‘a yönelik HIV/AIDS önleme ve güvenli davranış konusunda sürdürülebilir standart eğitim paketi (Eğitim programları, kitap, broşür vb yazılı materyal, değerlendirme formları ve eğitim araç gereçleri ) oluşturmak suretiyle bu konuda bilgilenmelerini sağlamak.

İdari birimleri HIV/AIDS’ ten koruma, erken tanı ve rehabilitasyon konularında danışmanlık verebilecek kapasiteye ulaştırmak.

Proje Faydalanıcıları: Adalet Bakanlığının eğitimcileri, ceza infaz kurumlarında çalışan, doktor, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, öğretmen, infaz koruma memurlarından oluşan personel, tutuklu ve hükümlüler ile tutuklu-hükümlülerin yakınları bu projenin faydalanıcılarıdır.

Gerçekleştirilen Aktiviteler:

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, Cezaevleri, Sağlık Bakanlığı Küresel Fon Proje Ofisi, Mavi Hilal arasında kurumlar arası işbirliğinin sağlanması

Eğitim programının hazırlanması

Proje tanıtım ve ihtiyaç belirme ziyaretleri

Hedef gruplarına yönelik eğitim paketlerinin oluşturulması

Adalet Bakanlığı Merkez eğitimcilerinin eğitimi ve Sağlık Birimi personelinin eğitimi

İnfaz koruma memuru eğitimci eğitimi

Diğer Ceza İnfaz Kurumu personelinin eğitimi

Gönüllü Destek Grubunun eğitimi

Mahkumların eğitimi

Cezaevi sağlık birimlerinin HIV/AIDS konusunda hizmet sunum kapasitesinin artırma faaliyetleri (sürveyans ve danışmanlık sisteminin kurulması)

Poster, broşür hazırlanması, personele, mahkumlar ve mahkum yakınlarına dağıtılmasıKUZEY IRAKTA GERÇEKLEŞTİRİLEN GIDA YARDIMLARI VE KURTARILAN HAYATLAR

Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı - IBC Kuzey Irakta farklı projeler geliştirmeye ve ülke genelinde yaşanan krizde ...

KRİZDEN ETKİLENEN SURİYELİLER İÇİN BUĞDAY TEMİNİ PROJESİ BAŞARI İLE TAMAMLANDI

Suriye'de dördüncü yılına giren iç savaş dünyanın en büyük insani krizlerinden birini ortaya çık ...

GAZİOSMANPAŞA VE SULTANBEYLİ KADINA VE RİSK ALTINDAKİ İNSANLARA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİ PROJESİ BAŞARI İLE TAMAMLANDI

Kadına yönelik şiddet dünya üzere yaygın olmakla birlikte göz ardı edilen toplumsal bir sorundur. Bu yaklaşım ile geliştir ...

Kapat

IBC FAALİYETLERİNDE ARAMA YAPIN