ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ CİNSEL YOLLA BULAŞAN ENFEKSİYONLAR HIV/AIDS KONUSUNDA HALKI BİLİNÇLENDİRME PROJESİ


Ülke: Suriye Bölge: Halep
Tarih: 01/04/2006

Geri Plan Bilgisi : Karadeniz Bölgesi genelinde HIV/AIDS konusunda bir farkındalık olsa dahi, virüs korkulan bir konu olmaktan öteye geçmemektedir. Öte yandan diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar özellikle sifilis, gonore ve hepatit B yaygın olarak görülmektedir. Toplumun önemli bir kesiminin bu enfeksiyonlardan etkileniyor olsa bile, konu halen toplumda bir tabu olarak görüldüğünden bir kenara itilmiş durumdadır. Yabancı uyruklu kaçak seks işçileri, genelev bulunmayan Orta ve Karadeniz'e Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Sarp sınır kapısından giriş yaparak Hopa üzerinden bölgeye yayılmışlardır. İlk dönemlerde özellikle eski Sovyetler Birliği Ülkelerinde HIV/AIDS ve CYBE'ların henüz bir tehdit oluşturmamış olmasından dolayı HIV/AIDS ve CYBE'lar bu bölgeyi fazla etkilememiştir. Öte yandan, günümüzde durum değişmiş, bu ülkelerde gözlenen hızlı artış evlilik dışı güvenli olmayan cinsel ilişkilerin günden güne daha fazla yaşandığı bölgeyi, Türkiye'nin özellikle sahil kesimlerinde olduğu gibi tehdit eder hale gelmiştir. Nitekim yapılan bazı bilimsel çalışmalarda İstanbul'da ve yoğunlukla Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kontrolsüz seks ticareti yapan ve test uygulanan kadınlarda HIV pozitiflik ve daha yoğun olarak Gonore ve Sifilis gibi cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar (CYBE) tespit edilmiştir. 

Proje Özeti: Proje bir yıl içinde Orta ve Doğu Karadeniz'de (Sinop, Samsun, Ordu, Giresun,Trabzon, Rize, Artvin-Hopa) şehir merkezlerinde yaşayan 15 yaş üzeri nüfusun, %40'nın, CYBE ve HIV enfeksiyonunun önlenmesi konularında bilinç düzeylerini yükseltmek amacıyla sosyal pazarlama kampanyası ve toplum liderleri eğitimleri gibi temel faaliyetleri hayata geçirmektedir.

Proje Amacı: Hedef bölgede yaşayan 15 yaş üzeri nüfusun, %40'nın, özellikle de toplumun çeşitli katmanlarını etkileyebilecek kişilerin, gençlerin ve bilgiye erişimi kısıtlı olan göreme ve işitme engellilerin, inşaat işçilerinin CYBE ve HIV enfeksiyonunun önlenmesi konularında bilinç düzeylerini yükseltmek, prezervatif kullanım oranını %15 artırmak, danışmanlık ve tedavi dahil olmak üzere CYBE ile ilgili hizmetlere erişim ve bu hizmetlerden yararlanma oranını %5 artırmaktır.

Proje Faydalanıcıları :

Hedef bölgenin kent merkezlerinde yaşayan 15 yaş üzeri nüfusun yüzde 40'ına doğrudan (eğitimler-seminerler) ve dolaylı olarak (yaygın medya kampanyası, broşürler, etiketler ve web sitesi) ulaşmak. Projenin doğrudan faydalanıcısı olan kesimler arasında STK'lar, Gençler, İşitme Engelliler, Görme Engelliler, İnşaat İşçileri bulunmaktadır.

Gerçekleştirilen Aktiviteler:

I . Proje'nin tanıtılması amacıyla yerel kamu kuruluşları ve STK'lar ziyaretler edildi. Bu amaçla proje tanıtım dosyası ve 15 bin adet proje tanıtım broşürü hazırlandı ve dağıtıldı.

II. Projenin Sivil Toplum Kuruluşlarına tanıtılması amacıyla Samsun ve Trabzon'da bölgesel toplantılar yapıldı.

III . Medya kampanyası kapsamında 4 bölümlük bir TV programı, 4 bölümlük bir radyo programı, 2 TV reklamı, 1 radyo spotu hazırlandı ve 1 ay boyunca en çok izlenen/dinlenen yerel medya organlarında yayımlanması sağlandı.

III. En çok okunan yerel gazetelerde yayınlanmak üzere iki ayrı sosyal reklâm hazırlandı ve basımı sağlandı. Aynı reklâm bülteni iki ayrı Ulusal gazetede de yayımlandı.

IV . Proje konuları hakkında hedef kitleyi bilgilendirme amacıyla 45 bin adet broşür basıldı ve dağıtıldı. Yine aynı amaçla 400 adet afiş, 120 adet billboard, 7000 adet etiket basıldı, dağıtıldı ve asıldı. 

V. Proje konularını kapsayan ve ziyaretçilerin isim vermeksizin soru sorup uzmanlardan yanıt alabilmelerine olanak sağlayan bir web sitesi ( www.korkmakorun.com ) hayata geçirildi. Proje sonunda 20 bini aşkın kez ziyaret edilen siteye ulaşan yüzlerce soru uzmanlarca yanıtlandı. Web sitesi adresinin reklâmı 6 ay boyunca bölgede buluna 10 ayrı linkte yayınlandı. 

VI. Bulundukları illerde toplum liderlerine eğitim verecek 16 doktor Samsun'da iki gün süren bir eğitim verildi.

​VII. Samsun ve Trabzon'da 10'ar diğer proje illerinde 6'şar olmak üzere toplam 50 toplum lideri eğitimi verildi. Böylece yaşadıkları illerde söz sahibi olan 1000'i aşkın toplum lideri edindikleri bilgileri bağlı oldukları yapıların üyelerine aktarabilecekler.

VIII. Tüm proje illerinde Sivil Toplum Kuruluşları, Meslek Odaları, öğrenciler, sporculara yönelik birer günlük seminerler düzenlendi.UMUDU BESLEMEK PROJESİ

Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı (IBC), World Vision ve WFP iş birliğinde hayata geçireceği ...

KUZEY IRAKTA GERÇEKLEŞTİRİLEN GIDA YARDIMLARI VE KURTARILAN HAYATLAR

Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı - IBC Kuzey Irakta farklı projeler geliştirmeye ve ülke genelinde yaşanan krizde ...

KRİZDEN ETKİLENEN SURİYELİLER İÇİN BUĞDAY TEMİNİ PROJESİ BAŞARI İLE TAMAMLANDI

Suriye'de dördüncü yılına giren iç savaş dünyanın en büyük insani krizlerinden birini ortaya çık ...

Kapat

IBC FAALİYETLERİNDE ARAMA YAPIN