LİSE ÇAĞINDAKİ GENÇLERDE CİNSEL SAĞLIK ÜREME SAĞLIĞI PROJESİ


Ülke: Türkiye Bölge: Ardahan
Tarih: 01/03/2006

Geri Plan Bilgisi : Lise müfredatlarında CSÜS'le ilgili konular bulunmakta ise de, ildeki eğitim kadroları ve öğrencilerle yapılan görüşmelerde, tahmin edildiği üzere, bu konuların anlatılması gereken derslerden pek bir verim alınamadığı ortaya çıkmıştır. Bu derslerde ya öğrenciler utanıp sıkıldıkları için katılım göstermemekte ya da öğretmenler gençlerin dikkatlerinin yoğunlaşmaması yüzünden bu konuların üzerinde pek durmak istemeyip konuları geçmeyi tercih etmektedirler. İlde geleneksel aile yapısı hakimdir ve aile büyüklerinin gençlerle üreme sağlığında iletişim kurması, gelenekler ve bölgedeki değer yargıları nedeniyle, söz konusu değildir. Bu durumun bir sonucu olarak gençlerin CSÜS'le ilgili özellikle arkadaşlarından ve toplumdan kulaktan dolma bilgiler elde ettikleri ve ilde halk arasında anlatılan çeşitli hurafelere inandıkları, ergenlik çağında vücutlarında oluşan değişimlerle sağlıklı biçimde yüzleşemedikleri ve sağlıksız durumlar ortaya çıktığı görülmektedir. 

Proje Özeti: Proje 1 yıl içinde Ardahan ilinde bulunan özellikle de liselerde okuyan öğrencilerin ve Ardahan Gençlik ve Spor Kulübü'nde faaliyet gösteren 14-18 yaş arası sporcuların ve genel anlamda Ardahan'da yaşayan yaklaşık 3500 tane 14-18 yaş gencin CSÜS, cinsellik ve CYBE/HIV/AIDS'in önlenmesine ilişkin doğru bilgiye erişimin artmasına ve güvenli olmayan evlilik öncesi cinsel ilişkilerdeki riskler konusunda gençlerin farkındalığının artırılmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Proje hedef kitleye etkin şekilde ulaşmak için sosyal faaliyetler çerçevesinde yapılandırılmıştır. Ardahan'da bulunan liselerde sağlık kolları aracılığıyla akran eğitimleri, sağlık kuruluşları ziyaretleri ve seminerler gerçekleştirilecektir. Ayrıca, CSÜS ile ilgili iki tiyatro oyunu yazılacak ve tiyatro kolları tarafından Ardahan'daki tüm öğrencilere sergilenecektir. Bunun yanı sıra bölgede CSÜS ile ilgili yanlış uygulamalar gerçek hikayeler temelinde bir öykü kitapçığı yazılacak, doğru bilgilere erişim sağlanacak ve gençlere dağıtılacaktır.

Proje Amacı: 1 yıl içinde Ardahan ilinde bulunan 14-18 yaş arası gençlerin özellikle de liselerde okuyan öğrencilerin ve Ardahan Gençlik ve Spor Kulübü'nde faaliyet gösteren 14-18 yaş arası sporcuların ve genel anlamda Ardahan'da yaşayan yaklaşık 3500 tane 14-18 yaş gencin CSÜS, cinsellik ve CYBE/HIV/AIDS'in önlenmesine ilişkin doğru bilgiye erişimin artmasına, güvenli olmayan evlilik öncesi cinsel ilişkilerdeki riskler konusunda gençlerin farkındalığının artırılmasına katkıda bulunmaktır.

Proje Faydalanıcıları: Liselerde okuyan öğrenciler ve Ardahan Gençlik ve Spor Kulübü'nde faaliyet gösteren 14-18 yaş arası sporcular ve genel anlamda Ardahan'da yaşayan 14-18 yaş arası yaklaşık 3500 genç. 

Gerçekleştirilen Aktiviteler:

I. Projenin Duyurulması ve Projenin Paydaşlar Tarafından Sahiplenilmesi için geniş katılımlı toplantılar yapıldı

II. Yerel Yönetimler, Kamu Kurumları ve Yerel STK Ziyaret edildi.

III Lise Müdürleri ve Gençlik Spor Kulübü Yöneticileri ile toplantılar yapıldı.

IV. Okul Aile Birlikleri ile Toplantılar yapıldı.

V Liselerde Dersleri Kapsamında Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Konularını İşleyen Öğretmenlerin Eğitimi tamamlandı.

VI. Halk Eğitim Kurslarında Çalışan Usta Öğreticilerin ve Gençlik Spor Kulübü Antrenörlerinin Eğitimi tamamlandı.

VII. Sağlık Kolları ve Ardahan Gençlik ve Spor Kulübü Faaliyetleri Çerçevesinde Gençlerin Eğitimi tamamlandı.

VIII. Liselerde Sağlık Kollarının Oluşturuldu ve desteklendi. Bu amaçla 19 okula ilk yardım seti tedarik edildi.

IX. Sağlık Kollarında Gönüllü Olarak Çalışan Öğrencilerin ve Gençlik Spor Kulübünde Akran Eğitimi Yapacak Sporcuların Eğitimi tamamlandı.

X. Sağlık Kollarında ve Ardahan Gençlik ve Spor Kulübünde Akran Eğitimi verildi.

XI. Öğrencilerin toplu halde Sağlık Kuruluşlarına ziyaretleri organize edildi.

XII. Halk Sağlığı uzmanları 25'e yakın seminer verdiler.

XIII. Tiyatro Oyunlarının Sergilenmesi ve Okulları Arası Tiyatro Yarışması

XIV. Cinsel sağlık ve üreme sağlığı konularını kapsayan bir öykü kitabı yazımı tamamlandı ve 4200 adet basılarak dağıtımı gerçekleştirildi.

XV. Cinsel Sağlık Üreme Sağlığına ilişkin 4200 adet kitap basıldı.

XVI. Öğrencilere yaygın anket çalışması ile veri yönetimi ve projenin çıktılarının takibi sağlanıyor.KUZEY IRAKTA GERÇEKLEŞTİRİLEN GIDA YARDIMLARI VE KURTARILAN HAYATLAR

Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı - IBC Kuzey Irakta farklı projeler geliştirmeye ve ülke genelinde yaşanan krizde ...

KRİZDEN ETKİLENEN SURİYELİLER İÇİN BUĞDAY TEMİNİ PROJESİ BAŞARI İLE TAMAMLANDI

Suriye'de dördüncü yılına giren iç savaş dünyanın en büyük insani krizlerinden birini ortaya çık ...

GAZİOSMANPAŞA VE SULTANBEYLİ KADINA VE RİSK ALTINDAKİ İNSANLARA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİ PROJESİ BAŞARI İLE TAMAMLANDI

Kadına yönelik şiddet dünya üzere yaygın olmakla birlikte göz ardı edilen toplumsal bir sorundur. Bu yaklaşım ile geliştir ...

Kapat

IBC FAALİYETLERİNDE ARAMA YAPIN