GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ ÜREME SAĞLIĞI PROJESİ


Ülke: Türkiye Bölge: İstanbul
Tarih: 01/02/2006

Geri Plan Bilgisi : DİE'nin yaptığı Genel Nüfus Sayımları'na göre, 1990-2000 arasındaki 10 yıllık dönemde, Türkiye'nin nüfusu toplam %18.28 oranında artarken; Marmara Bölgesi'nde %26.69, İstanbul'da %33.1 ve Gaziosmanpaşa'da ise, %78.77 oranlarında artmıştır. Bu rakamlar, Gaziosmanpaşa'nın, Türkiye ortalamasından 4.3 kat, Marmara Bölgesi'nden 2.95 kat ve İstanbul genelinden ise 2.37 kat daha fazla arttığını göstermektedir.

DİE'nin 2000 yılı Hane Halkı İstatistiklerine göre, Türkiye'de ortalama hane halkı sayısı 4.49, İstanbul ili için bu rakam 3.85, Gaziosmanpaşa ilçe merkezinde ise 4.22'dir. Gaziosmanpaşa'da hane halkı sayısı 7 ve üzerinde olan 14.874, hane halkı sayısı 10 ve üzerinde olan ise 2.590 hane bulunmaktadır. 

Proje Özeti: Projenin oluşturulması ana hedefi İstanbul İli Gaziosmanpaşa İlçesi'nde Aile Planlaması, Güvenli Annelik, Cinsel Yollarla Bulaşan Enfeksiyonlar (CYBE) ve HIV/AIDS, Meme ve Rahim Ağzı Kanserlerinin erken tanısı konusunda bilinçli bir toplum yaratmak, iyi uygulamaları yaygınlaştırmak ve ilgili sağlık hizmetlerine erişimi artırmaktır. Projenin öncelikli hedef grubu, Gaziosmanpaşa İlçesinde özellikle yeterince sağlık hizmetleri alamayan gecekondu yerleşim birimlerinde yaşayan 15-49 yaş arası kadın ve erkeklerdir. İkincil hedef grubu ise, Gaziosmanpaşa İlçesi kentsel yerleşim alanlarında yaşayan aynı yaş grubundaki kadın ve erkeklerdir. Proje Gaziosmanpaşa İlçe merkezindeki gecekondu semtleri ile sağlık hizmetlerinin yeterince ulaşmadığı yerleşim birimlerinde uygulanmaktadır. Projenin temel faaliyetleri düzenli saha eğitimleri, danışmalık hizmetleri, sosyal pazarlama ve yerel medya kampanyalarını içermektedir. Bu proje Uluslararası Mavi Hilal liderliğinde, BIL Meslek Yüksek Okulu ve Gaziosmanpaşa Kadınlar Kültür ve Yardımlaşma Vakfı ile işbirliği içerisinde ve Gaziosmanpaşa Belediyesi desteği ile yürütülmektedir.

Proje Amacı: Proje'nin amacı, Gaziosmanpaşa İlçesi'nde, Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı (CSÜS) hizmetlerine olan talebin ve erişimin arttırılarak, Türkiye'de halkın CSÜS hizmetlerine olan talep ve erişimin yükseltilmesine katkı sağlamaktır. Bu proje ile, genelde tüm Gaziosmanpaşa halkının, özellikle ve öncelikle ilçenin geri kalmış gecekondu bölgelerinde yaşayan 15–49 yaş arasındaki evli kadın ve erkekleri CSÜS hakkında bilgilendirmek; İlçede CSÜS konusunda ülke geneli ve İstanbul halkı ile aralarında mevcut olan gelişmişlik farklılıklarını azaltılması hedeflenmektedir.

Proje Faydalanıcıları: İlçe genelinde 15–49 yaş arası 75.000 kişi proje eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinden direkt olarak faydalanmaktadır. Projenin, sosyal pazarlama gibi diğer faaliyetlerinden yaklaşık 240.000 kişinin faydalanması hedeflenmektedir.

Proje Aktiviteleri:

•  Gaziosmanpaşa genelinde 29 mahalle, İlçe sınırında yer alan 5 belde ve 5 ayrı köyde “üreme sağlığı”, “aile planlaması, güvenli annelik, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar (CYBE), meme ve rahim ağzı” konularında bilgilendirme, sağlık hizmetlerine erişim, bu konularda erken tanı ve teşhisin önemi gibi önemli başlıklarda kadın ve erkeklere yönelik eğitimler verilmiştir.

Düzenli Saha Eğitim Bölgeleri;

1.Bölge : Habibler – Malkoçoğlu – İsmet Paşa
2.Bölge : Cebeci – Sultan Çiftliği – UğurMumcu
3.Bölge : Esentepe – Gazi Mahallesi – 50.Yıl
4.Bölge : Yunusemre – 75.Yıl – Zübeyde Hanım
5.Bölge : Cumhuriyet – Karadeniz – Barbaros Hayrettin Paşa
6.Bölge : Karayolları – Yeni Mahalle – Fevzi Çakmak
7.Bölge : Kazım Karabekir – Mevlana – Hürriyet
8.Bölge : Şemsi Paşa – Merkez - Sarıgöl
9.Bölge : Yıldız Tabya – Merkez – Sarıgöl mahallelerin de, Gaziosmanpaşa İlçesi'ne bağlı Belde ve Köylerde ve aynı zamanda sınır komşu İlçelerde de yürütülmektedir.

•  “Üreme Sağlığı” “aile planlaması, güvenli annelik, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar (CYBE), meme ve rahim ağzı” konularında eğitici eğitimi ve yararlanıcı eğitimi konularında T.C.Sağlık Bakanlığı norm ve standartlarına uygun eğitim modülleri hazırlanmıştır.

•  Proje konularında konuların da uzmanların katılımı ile hazırlanan haftalık radyo programları yayınları devam etmektedir.

•  Proje konularında uzmanların katılımı ile düzenlenen toplum önderlerinin ve yerel yöneticilerinde katılımları ile gerçekleştirilecek 25 farklı “çoklu grup seminerleri” düzenlenmektedir.

•  “Üreme Sağlığı” “aile planlaması, güvenli annelik, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar (CYBE), meme ve rahim ağzı” konularında bilgi edinilebilecek ücretsiz telefon danışma hattı 0800 211 2016 ve İlçe genelinde halka açık, kolayca erişilebilen noktalarda “danışmanlık” hizmetleri verilmektedir.

•  Gaziosmanpaşa Belediyesi bünyesinde Proje Ekibi tarafından oluşturulan “Evlilik Öncesi” ve “Üreme Sağlığı Cinsel Sağlık” konularında hizmet veren Danışma Merkezleri oluşturulmuştur.

•  “Üreme Sağlığı” “aile planlaması, güvenli annelik, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar (CYBE), meme ve rahim ağzı” konularında genel bilinçlendirme kampanyaları yürütülmektedir.

•  Proje Tanıtım, Güvenli Annelik, Aile Planlaması, Gebelik ve Doğum, Doğum ve Doğum Sonrası, Meme ve Rahim Ağzı Kanserleri, CYBE ve HIV/AIDS, Cinsel Sağlık Üreme Sağlığı Bilgi Paylaşım Broşürleri hazırlanmıştır.

•  Doğum, Anne ve Bebek Sağlığı, CYBE ve HIV/AIDS, Meme ve Rahim Ağzı Kanseri Kitapçıkları hazırlanmıştır.

•  Eğitim verilen yararlanıcıların demografik, sosyokültürel ve ekonomik durumlarını ve bilgilerini içeren veri tabanının oluşturulması, proje sonunda oluşturulan veri tabanı ve sonuçlarının ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması planlanmaktadır.KUZEY IRAKTA GERÇEKLEŞTİRİLEN GIDA YARDIMLARI VE KURTARILAN HAYATLAR

Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı - IBC Kuzey Irakta farklı projeler geliştirmeye ve ülke genelinde yaşanan krizde ...

KRİZDEN ETKİLENEN SURİYELİLER İÇİN BUĞDAY TEMİNİ PROJESİ BAŞARI İLE TAMAMLANDI

Suriye'de dördüncü yılına giren iç savaş dünyanın en büyük insani krizlerinden birini ortaya çık ...

GAZİOSMANPAŞA VE SULTANBEYLİ KADINA VE RİSK ALTINDAKİ İNSANLARA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİ PROJESİ BAŞARI İLE TAMAMLANDI

Kadına yönelik şiddet dünya üzere yaygın olmakla birlikte göz ardı edilen toplumsal bir sorundur. Bu yaklaşım ile geliştir ...

Kapat

IBC FAALİYETLERİNDE ARAMA YAPIN