ANKARA'DAKİ 5 YETİŞTİRME YURDUNDA ÇOCUK VE GENÇLERE YÖNELİK GÜVENLİ DAVRANIŞ VE İLK YARDIM EĞİTİMİ PROJESİ


Ülke: Türkiye Bölge: Ankara
Tarih: 01/10/2005

Geri Plan Bilgisi : Her yaşta çeşitli nedenlerle ölüm yada sakatlıkla sonuçlanan kazalarda bir çok tehlikeyle karşı karşıya kalan çocuk ve gençler önemli bir risk grubu oluşturduğu bilinmektedir. Kazalar ve kazalarda ölenler arasında en riskli gruplar 7-10 yaş grubu çocuklar ve 15-20 yaş arası gençler olarak belirlenmiştir. Kazaların önlenmesi ve kazalardan korunma tüm ülkeler için önemli bir konudur özellikle çocuklarda kazalardan korunmak için güvenli bir çevre ve davranış oluşturmak birinci öncelik olmalıdır. Zira, erken yaşta edinilen davranışlar ileri yaşlarda hayata daha kolay geçirilerek yaşam tarzı haline gelmektedir.

Proje Özeti : Dünya Bankası Küçük Hibeler Programı'nın katkıları ile İLK İlkyardım Merkezimiz tarafından yürütülen bu projede, gençlere yönelik güvenli davranış geliştirme ve ilk yardım eğitim müfredatı ve materyali geliştirilmiş ve Ankara'da bağlı 5 yetiştirme yurduna bu konularda toplam 16 eğitim düzenlenmiştir. Eğitimlerin düzenlendiği yurtlar şunlardır:

•  Dikmen Erkek Yetiştirme Yurdu

•  Etimesgut Fatma Üçer Erkek Yetiştirme Yurdu

•  Keçiören Atatürk Kız Yetiştirme Yurdu

•  Seyranbağları Kız Yetiştirme Yurdu

•  Yeni Mahalle 50.Yıl Yetiştirme Yurdu

Proje Amacı : Bu proje ile yetiştirme yurtlarında yaşayan çocukların ve gençlerin hayatını koruma konusunda bilgilendirmek, bunun için güvenli davranışlar kazanmalarını sağlamak ve herhangi bir kaza durumunda doğru ve basit ilkyardım müdahaleleri ile ölüm ve sakatlıkları en aza indirerek zarar görebilirliklerini azaltmak amaçlanmıştır.

Proje Faydalanıcıları : Yetiştirme yurtlarında bulunan 335 genç ve çocuk ve buna ek olarak yetiştirme yurtlarında çalışmakta olan 111 kişi olmak üzere toplam 446 kişi projeden direkt olarak faydalanmıştır.

Gerçekleştirilen Aktiviteler:

•  Dünya Bankası, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK), Yetiştirme Yurtları ve Mavi Hilal arasında kurumlar arası işbirliği sağlanmıştır.

•  Eğitim müfredatı, eğitim sunumu ve İlkyarım Pratik Rehber Kitabı hazırlanmıştır.

•  Ankara'daki 5 yetiştirme yurdunda, çocuk ve gençlere yönelik 11 eğitim gerçekleştirildi ve bu eğitimler kapsamında toplam 335 çocuk ve gence ilkyardım ve güvenli davranış eğitimi verilmiştir.

•  Söz konusu yurtlarda görevli personele yönelik 5 eğitim gerçekleştirildi ve eğitimler kapsamında 111 yetiştirme yurdu personeline ilkyardım ve güvenli davranış eğitimi verilmiştir.

•  Eğitimler sırasında katılımcılara 420 adet İlkyardım Pratik Rehber Kitabı dağıtılmıştır.

•  Yetiştirme yurtlarının kütüphanelerine 44 adet ilkyardım kitabı bağışlanmıştır.UMUDU BESLEMEK PROJESİ

Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı (IBC), World Vision ve WFP iş birliğinde hayata geçireceği ...

KUZEY IRAKTA GERÇEKLEŞTİRİLEN GIDA YARDIMLARI VE KURTARILAN HAYATLAR

Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı - IBC Kuzey Irakta farklı projeler geliştirmeye ve ülke genelinde yaşanan krizde ...

KRİZDEN ETKİLENEN SURİYELİLER İÇİN BUĞDAY TEMİNİ PROJESİ BAŞARI İLE TAMAMLANDI

Suriye'de dördüncü yılına giren iç savaş dünyanın en büyük insani krizlerinden birini ortaya çık ...

Kapat

IBC FAALİYETLERİNDE ARAMA YAPIN