ARDAHAN İLİ ÜREME SAĞLIĞI PROJESİ


Ülke: Türkiye Bölge: Ardahan
Tarih: 01/12/2004

Proje Özeti : Proje temel olarak Ardahan ve ilçelerine bağlı 100 kırsal yerleşim biriminde yaşayan 15-49 yaş arası kadın ve erkeğin ziyaretler ile eğitimi üzerine kuruludur. Bu yoğun eğitim faaliyetine ek olarak gerek bu hedef kitleye gerekse genel olarak Ardahan halkına ulaşmak için danışmanlık hizmetleri, seminerler ve radyo programları gibi destekleyici faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

Proje Amacı : Özellikle sağlık hizmetlerinin erişemediği kırsal yerleşim birimlerindeki, içlerinde etkili aile bireyleri ve toplum önderlerinin bulunduğu 15-49 yaş arasındaki 6000 kadına ve 4000 erkeğe birebir ulaşarak ve genel olarak Ardahan halkının güvenli annelik, aile planlaması, CYBE ve HIV/AIDS, meme ve servikal kanser konularında bilgi düzeylerinin yükseltilmek ve dolayısı ile ilgili hizmetlere erişimin artmasına ve olumsuz vakaların azalmasına katkıda bulunmaktır.

Gerçekleştirilen Faaliyetler:

Kırsal Yerleşim Birimleri Eğitimleri

Proje uygulaması süresince 100 kırsal yerleşim biriminde ortalama 6807 kadına 6şar kez ve 4219 erkeğe 4er kez ulaşıldı. Söz konusu eğitim ziyaretlerinin ilkinde proje içeriği ve tarafları ile genel bilgilendirmeye ek olarak proje ön anketi, son ziyaretlerde kaydedilen gelişmeyi ölçmek için proje son anketleri gerçekleştirildi. Kadınlara ve erkeklere göre ağırlığı değişmekle beraber söz konusu eğitim ziyaretlerinin her birinde güvenli annelik, aile planlaması, CYBE ve HIV/AIDS, meme ve servikal kanseri konusunda eğitimler gerçekleştirildi.

Danışmanlık Hizmetleri

Bire bir yüz yüze görüşmelerle 59 kişiye, ücretsiz telefon hattı ile ise 206 kişiye danışmanlık hizmeti sağlandı. Danışmanlık hizmeti temel olarak söz konusu sorunun bir uzman tarafından dinlenmesi, durum ile ilgili gerekli bilgilendirme yapılarak ilgili sağlık kuruluşuna yönlendirilmesini kapsamaktadır.

Genel Bilinçlendirme Kampanyası

Proje süresince toplam 4 seminer gerçekleştirildi. Seminerlerin düzenlendiği salonların kapasitesi katılımcı belirleyici olmakla beraber, meme kanseri ve servikal kanseri erken tanısı seminerine yaklaşık 120 kişi, CYBE-HIV/AIDS seminerine yaklaşık 150 kişi, güvenli annelik seminerine yaklaşıl 250 kişi ve aile planlamasına yaklaşık 80 kişi katıldı.

Yerel radyoda proje tanıtımını ve CSÜS konu başlıklarını işleyen toplam 17 radyo programı gerçekleştirildi. Ayrıca danışma merkezi ve hattını duyuran 1 radyo spotu hazırlanarak günlük bazda yayınlandı.

Basılı Destek Malzemeleri Üretimi

Proje ve danışmanlık hizmetlerinin tanıtımı, proje deneyimleri, aile planlaması, meme ve servikal kanserlerinin erken tanısı, güvenli annelik, CYBE-HIV/AIDS konularında toplam 6 çeşit broşür, aile planlaması ve meme ve servikal kanserinin erken tanısı konularında 2 çeşit kitapçık hazırlanarak her biri 12.000 adet basılarak eğitimler başta olmak üzere görüşmelerde, seminerlerde ve toplantılarda hedef kitleye dağıtıldı.

Proje ve danışmanlık hizmetlerinin tanıtımı, proje deneyimleri, aile planlaması, meme ve servikal kanserlerinin erken tanısı, güvenli annelik, CYBE-HIV/AIDS konularında toplam 7 çeşit poster hazırlanmış, her biri 200 adet basılarak il ve ilçelerde kamu alanları, kırsal yerleşim birimlerindeki kahveler gibi ortak kullanım mekânlarına asıldı.

 Proje ve danışmanlık hizmetlerinin tanıtımı ile aile planlaması konularında toplam 2 çeşit etiket hazırlanarak toplam 2000 adet etiket hazırlandı ve görünür ortak kulanım mekanlarına yapıştırıldı ve dağıtıldı.

Meme kanseri ve servikal kanseri erken tanısı, CYBE-HIV/AIDS, güvenli annelik ve aile planlamasına seminerlerinin duyurusu için toplam 4 bez afiş hazırlandı ve 4000 adet el ilanı basılarak dağıtıldı.

Proje faaliyetlerini, proje ön ve son anket sonuçlarını ve öğrenilen derslerini aktaran bir proje öyküsü kitabı hazırlanarak 1000 adet basıldı ve proje paydaşları ile ilgili sivil toplum kuruluşlarına dağıtıldı.

Yerel Yönetimler ve Politika Üreticiler ile Toplantılar

İlkine 11, ikincisine 21 ve üçüncüsüne 14 yerel yönetim yetkilisinin katıldığı 3 toplantı yapıldı ve 36 yerel yönetim ziyaret edildi. Ayrıca 37 muhtarın katılımıyla 3 kere muhtarlar toplantısı yapıldı ve 63 muhtar proje konusunda telefonla ve saha ziyaretleri sırasında bilgilendirildi. 100 muhtarla da saha ziyaretleri sırasında birebir toplantılar gerçekleştirildi ve bölgedeki 3 sivil toplum kuruluşu 4 kez ziyaret edilerek görüş alışverişinde bulunuldu.

Veri Yönetimi, İzleme ve Değerlendirme

Birincisi 12.633 kadın ve erkeğin katılımı ile ikincisi 10.867 kadın ve erkeğin katılımı ile gerçekleştirilen 2 anketin verilerinin toplandığı 2 adet veritabanı oluşturuldu. Araç kartı, eğitim katılımcı tutanakları, saha ziyaret çizelgesi vb. faaliyetlerin takibi ve verilerin yönetimi için projeye özel onlarca form hazırlanarak düzenli olarak tutuldu. 60 haftalık saha raporu ve 7 proje raporu hazırlandı, 37 tane saha personeli değerlendirme toplantısı, 18 proje yönetimi değerlendirme toplantısı, 1 mali denetim ve 2 teknik değerlendirme yapıldı.UMUDU BESLEMEK PROJESİ

Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı (IBC), World Vision ve WFP iş birliğinde hayata geçireceği ...

KUZEY IRAKTA GERÇEKLEŞTİRİLEN GIDA YARDIMLARI VE KURTARILAN HAYATLAR

Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı - IBC Kuzey Irakta farklı projeler geliştirmeye ve ülke genelinde yaşanan krizde ...

KRİZDEN ETKİLENEN SURİYELİLER İÇİN BUĞDAY TEMİNİ PROJESİ BAŞARI İLE TAMAMLANDI

Suriye'de dördüncü yılına giren iç savaş dünyanın en büyük insani krizlerinden birini ortaya çık ...

Kapat

IBC FAALİYETLERİNDE ARAMA YAPIN