MESLEKİ EĞİTİM HİZMETİ ALIMI İŞİ


HİZMET ALIMI İÇİN İHALE İLANI

MESLEKİ EĞİTİM HİZMETİ ALIMI İŞİ

(Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı Öz Bakıma Destek Elemanı Eğitimi) 

Sözleşme Ref Kodu: IBC - PEP – DEA Project (GA 81276696 – PoS - 3.3)

Mülteciler ve Ev Sahibi Toplum İçin Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Projesi

 

Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı- IBC, Alman Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı – BMZ fonları ile Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu – GIZ tarafından finanse edilen “Mülteciler ve Ev Sahibi Toplum İçin Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi (PEP) – DEA Nitelikli İstihdam Projesi” uygulayıcısıdır. Proje eğitim uygulamalarında teklif alım yoluyla hizmet alımı yapılacaktır.

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve uzmanlık bilgileri ve yeterlilik koşullarını içeren İhale Dosyası Bağdat Caddesi Dorsan Apt. No: 467 D: 9 Suadiye – İSTANBUL 34744 adresinden veya www.ibc.org.tr adresinden edinilebilir. İhale dosyaları MSOffice word.doc formlardır ve isteklilerin bilgisayar ortamında doldurmaları gerekmektedir. 

İlana konu ekler:

EK 1 – Öz Bakim Destek Elemanı Kurs Prog. Hizmet Alımı İşi Teknik Şartname 15.11.2021

EK 2 – Öz Bakim Destek Elemanı Kurs Prog. Hizmet Alımı İşi Teklif Sunum Formu 15.11.2021

EK 3 – Öz Bakim Destek Elemanı Kurs Prog. Hizmet Alımı İşi İstekli Beyan Formu 15.11.2021

EK 4 – Öz Bakim Destek Eleman Kurs Prog.Hizmet Alımı İşi Ortak Girişimler Bilgi Formu 15.11.2021

EK 5 – Öz Bakim Destek Elemanı Kurs Prog. Hizmet Alımı İşi Sözleşme Örneği 15.11.2021

EK 6 – Öz Bakim Destek Elemanı Kurs Prog. Hizmet Alımı İşi İstekli Mali Teklif Formu 15.11.2021

EK 7 – Öz Bakim Destek Elemanı Kurs Prog. Hizmet Alımı İşi İhale Dosyası Alındı Formu 15.11.2021

EK 8 – Öz Bakim Destek Elemanı Kurs Prog. Hizmet Alımı İşi Toplantı Katılım Formu 15.11.2021

Teklif teslim için son tarih ve saati: 02.12.2021 – 10:00

Teklifler, aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde IBC Merkez ofis, Bağdat Caddesi Dorsan Apt. No: 467 D: 9 Suadiye – İSTANBUL 34744 adresinde yapılacak oturumda açılacaktır: 02.12.2021 – 11:00

Teklifte bulunmak isteyen isteklilerin bilgilerine duyurulur.


Tarih: 15/11/2021

Kapat

IBC FAALİYETLERİNDE ARAMA YAPIN