NE YAPIYORUZ | İnsani Yardım

İnsani Yardım

IBC tarafından uygulanan tüm projeler, insan acısını hafifletme konusundaki kararlılığı çerçevesinde oluşturulmuştur. IBC, milliyet, etnik, din, inanış, dil, siyasi görüş, cinsiyet, yaş, cinsel yönelim, genetik veya fiziksel özelliklere bakmaksızın, tüm insanların yaşadıkları sıkıntıları hafifletmek için çalışmaktadır. Projelerinde, IBC, aşağıdaki alanlarda fırsatlar yaratmayı ve geliştirmeyi hedeflemektedir.

IBC’nin dünyadaki çalışmaları beş ana alana odaklanmaktadır: Acil Yardım, Rehabilitasyon, Kalkınma, Sağlık ve Eğitim.

Programlar tasarlanırken ve uygulanırken, IBC en savunmasız ve dezavantajlı grupların ihtiyaçlarını dikkate alarak önceliğe koymaktadır. Ayrıca topluluk değerlerine dikkat etmekte, çevreye olduğu kadar sosyal ve kültürel dokuyu da saygı duymaktadır. IBC, uluslararası, ulusal ve yerel aktörleri bir araya getirerek dezavantajlı topluluklar üzerinde en üst düzeyde etki yaratabileceğine inanmaktadır. Bu bağlamda IBC, yerel ve ulusal otoriteler, diğer STK'lar, küresel bağışçılar, üniversiteler ve araştırma merkezleriyle onların kaynaklarını, teknik uzmanlığını ve tecrübesini kendi çalışma şekline dahil ederek işbirliği yapmaktadır.

737,545
yararlanıcıya ulaşıldı
231,324
kadına ulaşıldı
51,432
çocuğa ulaşıldı
200,000
yardım battaniye dağıtıldı
18,617
kışlık yardım dağıtıldı
4,300
soba dağıtıldı
153,350
gıda parseli dağıtıldı
 

İnsani Yardım Projeleri
Ülke: Hindistan
Bölge: Gucerat

Ülke: Türkiye
Bölge: Bingöl

Ülke: Türkiye
Bölge: İstanbul

Kapat

IBC FAALİYETLERİNDE ARAMA YAPIN