Biz Kimiz

Geniş ve dinamik bir STK olan Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı (IBC), felaket ve sıkıntı yaşayan insanların, özellikle de dünya nüfusunun en dezavantajlı kesiminin hayatlarını iyileştirmeye katkıda bulunmak isteyen idealist iş insanları tarafından kurulmuştur.

IBC'nin kuruluşu, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (UN-WFP) ile 1999 senesinin Nisan ayında Arnavutluk'ta gerçekleştirilen işbirliğine dayanmaktadır. Bu işbirliği kapsamında, Arnavutluk'taki binlerce Kosovalıya barındıran mülteci kamplarında fırınlar kurulmuş ve 3 ay süre ile günlük ekmek dağıtım programı gerçekleştirilmiştir. NATO'nun Kosovayı kontrol altında almasının hemen ardından, bu program Kosovanın Ferizaj, Djakova, Priştina ve Mitrovicha şehirlerinde yıkılmış olan 64 yerel fırın ın ekmek üretimini desteklemek üzere genişletilmiş ve geri dönenlere günde 300 bin ekmek dağıtımı ile devam etmiştir. Kosova'da çalışılan süre içerisinde, çeşitli uluslararası yardım organizasyonları ile temasa geçilmiş ve birçok başarılı çalışmalara tanık olunmuştur. Ülkemizde benzeri insani yardım faaliyetleri yürüten kurumların yeterli sayıda olmaması, gerek yurtdışında ve gerekse ülkemizde, uluslararası kuruluşlarla birlikte çalışabilecek bir oluşumu kurma kararını cesaretlendirmiştir. Böylelikle, Hilal'in yeniden doğuşu ve mavinin barış ve huzuru temsil etmesinden esinlenilerek, Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı'nın kuruluş kararı alınmıştır.

17 Ağustos 1999'da Kocaeli'de ve 12 Kasım 1999'da Düzce meydana gelen iki yıkıcı deprem, Vakfın resmi kuruluş çalışmalarının ertelenmesine neden olmuştur. Öte yandan, 2000 Ocak ayında sona eren Kosova programı ile edinilen uluslararası sivil toplum çevresi ve tecrübeler, henüz kurumsal bir Vakıf kimliği olmamasına rağmen, çadır kentlerde sıcak yemek dağıtımı, hastanelere sağlık ekipmanı sağlanması gibi birçok farklı yardım faaliyetinin gerçekleştirilmesine olanak sağlamıştır. 2000 senesinin Mayıs ayında resmi girişimler tekrar başlatılmış ve 8 Kasım 2000'de Türk kanunları uyarınca 4820 sicil numarası ile Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı kurulmuştur.

IBC, 20 yılı aşkın bir süredir, milliyet, etnik, din, inanış, dil, siyasi görüş, cinsiyet, yaş, cinsel yönelim, genetik veya fiziksel özelliklere bakmaksızın, tüm insanların yaşadıkları sıkıntıları hafifletmek, açlığı ve cahilliği gidermeye katkıda bulunmak için çalışmaktadır. Yerel olduğu kadar uluslararası alanda da etkinliğini artırma amacıyla, IBC 2003 senesinin Nisan ayında merkezi Cenevre'de bulunan ICVA-Uluslararası Gönüllü Kuruluşlar Birliğine üye olmuş ve 2006 senesinin Mart ayında yapılan 13. Genel Kurulda bu birliğin yönetim kuruluna seçilmiştir. Öte yandan, diğer sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde ECOSOC'un ve alt kuruluşlarının çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi'nde Özel Danışmanlık Statusu için başvurmuştur. Ekonomik ve Sosyal Konsey (ECOSOC) uluslararası ekonomik ve sosyal meseleleri tartışmak, Birleşmiş Milletler Sistemi ve Üye Ülkelere ekonomik ve sosyal politika önerileri üretmek amacıyla merkezi bir forum işlevi görmektedir. IBC'nin “Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi Özel Danışmanlık Statüsü” 2006 senesinin Temmuz ayında onaylanmıştır.


Kapat

IBC FAALİYETLERİNDE ARAMA YAPIN