Faaliyet Alanlarımız

Uluslararası Mavi Hilal tarafsızlık prensibi ile hareket eder ve tüm insanların eşit olarak yaratıldıklarına ve onurlu bir yaşam sürdürmeye, barınmaya, beslenmeye, sağlık hizmetlerinden yararlanmaya, eğitim görmeye ve insanca yaşamaya uygun standartlara sahip olma hakları olduğuna inanır.

Bu inanç doğrultusunda bu alanlarda projeler tasarlar ve uygulamaya geçirir:

İnsani Yardım ve Rehabilitasyon
Doğal veya insan kaynaklı afet mağduru insanların, beslenme barınma, su ve sanitasyon gibi acil ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra özellikle kadın ve çocukların karşı karşıya kaldığı travmaların etkisini azaltmaya yönelik psikososyal faaliyetleri içermektedir. Afet görmüş bölgelerdeki yardım ve rehabilitasyon çalışmalarına ek olarak, özellikle az gelişmiş bölgelerde ve mülteci kamplarında yaşayan dezavantajlı insanların temel insani ihtiyaçlarının karşılanması ve yaşadıkları sıkıntıları hafifletmeye yönelik faaliyetler de bu kapsamda gerçekleştirilmektedir.

Konut ve Yeniden Yapılanma
Afet görmüş bölgelerde olağanüstü/acil hal dönemi sona erdikten sonra, geçiş ve kalıcı konut ihtiyacının karşılanması ve eğitim, sağlık birimlerini de içeren sosyal altyapı birimlerinin yeniden yapılandırılmasının yanı sıra mağdurların geçim kaynaklarının ve sosyo-ekonomik hayatın iyileştirilmesine yönelik faaliyetler bu kapsamda yer almaktadır.

Kırsal Kalkınma
Kırsal kalkınma, kırsal alanların mevcut geçim kaynaklarının verimliliğini artırarak ekonomik gelişime katkıda bulunmak, gerek fiziksel ve gerekse eğitim, sağlık gibi sosyal altyapı birimlerini geliştirmek ve bu birimlerin etkinliğini yükseltmek sureti ile, sosyal gelişimi destekleyen bütüncül bir kalkınma süreci oluşturmaya yönelik faaliyetleri içermektedir.

Sivil Toplum ve Toplumsal Kalkınma
Sivil toplum ve toplumsal kalkınma alanı, sivil toplum kuruluşlarının, yerel organizasyonların ve toplumsal grupların; maddi ve teknik kapasitelerini geliştirmelerine, mevcut aktivitelerinin etkinliği artırarak yeni aktiviteler yaratmalarına, örgütlenerek ve ağlar kurarak sürdürebilir büyüme sağlamalarını amaçlayan faaliyetleri kapsamaktadır.

Eğitim
Bu alan, okul ve okul dışı eğitim sürecini destekleyen faaliyetleri kapsamaktadır. Eğitim birimlerine gerekli araç gereçlerin sağlanması ile kapasitelerinin artırılması gibi aktiviteler ile resmi eğitim kurumlarının yürüttüğü eğitim sürecinin desteklenmesi; mesleki, kültürel, beceri geliştirme gibi programlar düzenleyerek okul dışı eğitim sürecinin desteklenmesine yönelik faaliyetleri içermektedir.

Sağlık
Sağlık alanında, yenileme, ekipman ihtiyacının karşılanması gibi mevcut sağlık hizmet birimlerinin kapasitesinin artırılmasına yönelik faaliyetlerin yanı sıra toplumun bu birimlerden yararlanma bilincinin geliştirilmesine ve hastalıklardan koruyucu önlemler alma, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi, kişisel hijyenin geliştirilmesi gibi halk sağlığının iyileştirilmesine yönelik faaliyetleri kapsamaktadır.

IBC, proje tasarlama ve uygulamalarına ek olarak, eğitim ve sağlık alanlarında sürekli ve sürdürülebilir girdiler sağlamak için, bu alanlarda merkezler kurar ve işletir. Bu amaçla, hali hazırda, Kocaeli'nde, zihinsel engellilere yönelik eğitim ve rehabilitasyon merkezi, Ankara, İstanbul ve Kocaeli'nde ise ilk yardım eğitim merkezleri faaliyet göstermektedir. Bu merkezler, kendi alanlarındaki uygulamalara örnek teşkil etmelerinin yanı sıra finansal ve insan kaynağı olarak Vakfımızın projelerine destek olmaktadırlar.


Kapat

IBC FAALİYETLERİNDE ARAMA YAPIN