IT EKİPMANI ALIMI İÇİN İHALE İLANI


Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı Tarafından Suriyeli sığınmacılara yönelik olarak hazırlanan, “Suriyeli Sığınmacılara Koruyucu Sağlık Hizmeti Sunulması” projesi kapsamında,

İdari ve Teknik şartnamede muhteviyatı belirtilen 4 kalem IT ekipmanı satın alınması yapılacaktır.

İhaleye katılım şartları ile isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası;

Bağdat Caddesi, Mine Apt. No:450 Kat:4 Daire:4 Suadiye–Kadıköy  34740 İSTANBUL

adresinden elden temin edilebilir.

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 29 Haziran 2018, 17.00’dir.

İhaleye katılabilmek için:

- İsteklinin gerçek yada tüzel kişi olması ve bunu belgelendirmesi,

- Vergi Dairesi mükellefiyetinin belgelendirilmesi(Geçerli Vergi levhasının ibrazı)

- İşin tamamına dair verilen teknik ve mali tekliflerin imza yetkilileri tarafından kaşelenerek imzalanmış olması.

- Bununla ilgili imza sirkülerinin ibrazı.

- İhale konusu işlere ait bilgi talepleriniz için, [email protected] elektronik posta adresini kullanabilirsiniz.

Vakfımız KİK na tabi değildir. 


Tarih: 19/06/2018

Kapat

IBC FAALİYETLERİNDE ARAMA YAPIN