ULUSLARARASI MAVİ HİLAL İNSANİ YARDIM VE KALKINMA VAKFI (IBC) TÜRKİYE MÜLTECİ KONSEYİ (TMK) YÖNETİM KURULU’NDA


Türkiye'de bulunan mülteciler ve ev sahibi toplulukların haklarını korumak ve bu amaçla tasarlanan politikaları ve programları geliştirmek hedefiyle faaliyete geçen Türkiye Mülteci Konseyi’nin 20’den fazla sivil toplum kuruluşunu bir araya getiren 2. Olağan Genel Kurulu toplantısı, 26 Ağustos 2021 tarihinde Ankara’da gerçekleştirdi.

Toplantıda Divan Heyeti seçiminin ardından 2018-2021 Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporları ile birlikte Standart Operasyon Prosedürleri üyelerin onaya sunuldu. TMK’nın yeni dönemde gerçekleştireceği faaliyetlerin de değerlendirildiği toplantıda, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun asil ve yedek üyeleri için seçim gerçekleştirildi.

Yapılan seçimin ardından hali hazırda İGAM ve OXFAM ile kurucularından olduğu Türkiye Mülteci Konseyi’nin yeni Yönetim Kurulu’na tekrar seçilen Uluslararası Mavi Hilal Vakfı, 20 yılı aşkın tecrübesi ve ulusal- uluslararası platformlarda kurduğu güçlü ağlar ile TMK’nın temel hedeflerine ulaşması için çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek.

Türkiye Mülteci Konseyi (TMK); özellikle mülteciler üzerine çalışan sivil toplum örgütlerini ortak strateji ve hedefler doğrultusunda bir araya getirirken; yerel, ulusal, uluslararası düzeylerde zorunlu göçe dair politikaların belirlenmesi ve buna yönelik kararların alınmasında STK’ların etkin katılımını sağlamaya yönelik aktif ve etkili bir ağ kurmayı amaçlamaktadır.

 

2. Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarına Göre

TMK YÖNETİM KURULU

Asil Üyeler

İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi (İGAM)

Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı (IBC)

Hayata Destek - İnsani Yardım Derneği

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV)

Afgan Mülteciler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ARSA)

 

Yedek Üyeler

Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği

İzmir’de Suriyeli Mültecilerle Dayanışma Derneği

Ravdanur Derneği

Suriyeli Edebiyatçılar ve Yazarlar Derneği

Beynelmilel İnsani Göçmenler Derneği

 

TMK DENETİM KURULU

Asil Üyeler

Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği (FİSA)

Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı (AKEV)

Sened İnsani Yardım Derneği

 

Yedek Üyeler

İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (İKGV)

Hatay Yardımlaşma Derneği (HAYAD)

WATANYEMEN: SUSUZLUĞUN PENÇESİNDE YAŞAM…

Yemen’de yaşanan toplumsal kriz ülke mekanizmasının işleyişini önemli ölçüde sekteye uğratıyor. Meydana gelen ...

AFGANİSTAN’DAKİ SEL FELAKETİNE MÜDAHALE İÇİN ACİL ÇAĞRI

Cumartesi günü Afganistan'ın kuzeyindeki Baghlan eyaletindeki şiddetli selden sonra insanlar hasar g&ou ...

AFGANİSTAN’DAKİ TOPLUM MERKEZİ İLK MEZUNLARINI VERDİ!

Afganistan’da yaşanan siyasi gelişmeler kadınlar başta olmak üzere Afgan halkının hayatını tamamen değiştirdi. Ülke i&cc ...

Kapat

IBC FAALİYETLERİNDE ARAMA YAPIN