UNUTULMUŞ TEBESSÜMLERE ULAŞMA KÖPRÜSÜ: TÜRK-ROMEN SİVİL TOPLUM DİYALOĞU GELİŞTİRME PROJESİ


Ülke: Türkiye Bölge: Kocaeli
Tarih: 01/12/2005

Geri Plan Bilgisi : Zihinsel engelliler tüm bölgelerde, küçük düşürücü hareketlere ve kötü muameleye maruz kalan en hassas kesimi oluşturmaktadır. Pek çok zihinsel engelli birey evlerde güç durumda, ekonomik olarak yoksul ve eğitimsiz aile bireyleriyle yaşamakta ve toplum yaşamından soyutlanmaktadırlar. Toplum ise genel olarak zihinsel engelli konusundan habersizdir. Bu farklılığı hissettiren yaygın ve olumsuz bakışlar, izole etme ve kötü davranışlar önyargıları güçlendirmektedir. Kamuoyunun ilgisizliği ve hoşgörüsüzlüğü zihinsel engellilerin pek çok temel kurumun gündemine girememesine neden olmaktadır. Zihinsel engelli insanın kamu işlerinde yer edinmekte engellerle karşılaştıkları rapor edilmekte ve iş hayatında karşılaştıkları ayrımcılık nedeniyle zarar görmektedirler. Oysa bu insanlar uygun eğitim ve kaynak aktarımı ile üretken olabilirler. 

Proje Özeti : “Unutulmuş Tebessümlere Ulaşma Köprüsü” projesi, Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı, Mavi Hilal Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile Romanya'da zihinsel engelliler ile ilgili faaliyet gösteren Estuar Vakfı ve Esperando Derneği'nin ortak projesidir. Projenin amacı Türkiye ve Romanya'daki zihinsel engellileri destekleyen STK'lar arasında işbirliği ve bilgi alışverişini sağlamak, Avrupa standartlarında bu alanda doğru uygulama ve politika tasarlama ihtiyacı konusunda bilinçlendirmeyi arttırmak ve gelecekteki ortaklıkların temelini atmaktır.

Proje Amacı : Zihinsel ve bedensel engelliler konusunda Avrupa entegrasyonu çerçevesinde farklı yaklaşımlar ortaya koymak, politika üretmek ve sivil toplum kuruluşları arasındaki diyalogu canlandırmak.

Proje Faydalanıcıları : 

•  Düzenlenen çalıştaya katılan Mavi Hilal Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin 16 çalışanı ile proje ortağı olan Romanya da ki STK' lardan 12 üye, 
•  Seminere katılan 100 katılımcı (STK çalışanları, Türkiye de zihinsel engelliler alanında çalışan kuruluşların temsilcileri, zihinsel engelli bireyler ve aileleri)
•  Elektronik haberleşme grubuna üye 400 birey, STK ve kurum üyeleri
•  Engelliler alanında çalışan 200'e yakın STK, Türkiye, Romanya ve diğer Avrupa ülkelerinden engelliler alanında çalışan özel veya devlet kuruluşlarından iletişim ağına üye olanlar,
•  Türkiye'de ve Romanya'da zihinsel engelliler alanında çalışan STK'lar,
•  Proje için hazırlanan broşürlerden alan 1000 adet kuruluş, 

Gerçekleştirilen Aktiviteler:

I . Ortaklık yaklaşımı çerçevesinde fikir birliği sağlanarak 3 ortak STK arasında sözleşme imzalanmıştır. Aynı şekilde çalışma planı düzenlenmiştir. Proje bilgilendirme mektubu Türkiye ve Romanya da ki çeşitli paydaşlara gönderilmiştir.

II . Zihinsel Engellilerin Desteklenmesi için Sivil Toplum Ağı yaratılması kapsamında, Türk ve Romen ortaklar tarafından projeye online olarak ulaşımı sağlayan bir veri tabanı oluşturulmuştur. Bu veritabanına http://health.groups.yahoo.com/group/mentaldisability/database  linkinden ulaşılabilir. Veritabanı yalnızca zihinsel engelli bireylerle ilgilenen STK'ları kapsamaktadır. Halihazırda veri tabanına zihinsel engelliler alanında çalışan Türkiye'den 354, Romanya'dan 61 ve uluslararası organizasyonlardan 9 giriş yapılmıştır. Sivil toplum ağının bir aracı olarak; zihinsel engelliler alanında çalışan kişi ve kuruluşlar ile Türkiye, Romanya ve uluslararası tanınan kuruluşları bir araya getirmek amacıyla bir sanal grup oluşturulmuştur. Bu sanal grup sivil toplum ağının interaktif online platformudur ve şu anda 400 üyesi olup, “Sağlık Hizmetleri” kategorisi altında yer almaktadır. Söz konusu sanal gruba http://health.groups.yahoo.com/group/mentaldisability/  linkinden ulaşılabilir.

III . 15-20 Nisan 2006 tarihleri arasında, İzmit Mavi Hilal Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde Mavi Hilal ekibinden 6 öğretmen ve Romanya'dan gelen iki STK dan 12 temsilcinin katılımıyla Bilgi Değişim Çalıştayı yapılmıştır. Türkiye ve Romanya'daki zihinsel engelliler ile ilgili kanunlar, bu konuda ki Avrupa standartları ve yapılması gerekenler, sosyal ve mesleki entegrasyon, korumalı işyeri, mesleki eğitim, erken çocukluk dönemi eğitimi,ayrımcılıkla savaşım bu çalıştayda tartışılan konular arasındadır.

IV. : 10 Haziran 2006 tarihinde İstanbul Yunus Emre Kültür Merkezinde “Yıkılmaz Köprüler Kurmak” Semineri gerçekleştirilmiştir. Seminer'de görüşülen konular arasında; eğitimci eğitimleri, Türkiye ve Romanya'daki zihinsel engelliler ile ilgili politikalar ve uygulamalar, zihinsel engellilerin toplumdaki yeri, otistik çocukların eğitimi ve bilinçlenmenin artmasının önemi gibi konular bulunmaktadır. Seminere 100 kişinin katılımı gerçekleşmiştir. Zihinsel engellilerin yaptıkları ürünlerin sergisini de 200'e yakın ziyaretçi gezmiştir.

V. Seminer alanında üç proje ortağı kuruluştan eğitim alan zihinsel engelliler tarafından yapılmış ürünler“Altın Bilezik” Sanat Sergisi sergilendi. Seminer kampanyasının sembolü olarak, üzerinde ‘Zihinsel Engellilere Destek' sloganı yazan ”Altın Bilezik” ler tüm katılımcı ve dinleyicilere aynı zamanda Türkiye ve Romanya da ki STK'lara dağıtıldı.

VI. "Unutulmuş Tebessümlere Ulaşım Köprüsü” Proje Kitabı : Proje kapsamında düzenlenen çalıştay ve seminerin sunumları toplanıp, Türkçe, Romence ve İngilizce olmak suretiyle 3 dilde basılarak ilgili kişi ve kurumlara dağıtıldı.UMUDU BESLEMEK PROJESİ

Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı (IBC), World Vision ve WFP iş birliğinde hayata geçireceği ...

KUZEY IRAKTA GERÇEKLEŞTİRİLEN GIDA YARDIMLARI VE KURTARILAN HAYATLAR

Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı - IBC Kuzey Irakta farklı projeler geliştirmeye ve ülke genelinde yaşanan krizde ...

KRİZDEN ETKİLENEN SURİYELİLER İÇİN BUĞDAY TEMİNİ PROJESİ BAŞARI İLE TAMAMLANDI

Suriye'de dördüncü yılına giren iç savaş dünyanın en büyük insani krizlerinden birini ortaya çık ...

Kapat

IBC FAALİYETLERİNDE ARAMA YAPIN