GAZİOSMANPAŞA VE SULTANBEYLİ KADINA VE RİSK ALTINDAKİ İNSANLARA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİ PROJESİ BAŞARI İLE TAMAMLANDI


Ülke: Türkiye Bölge: İstanbul
Tarih: 14/07/2015

Kadına yönelik şiddet dünya üzere yaygın olmakla birlikte göz ardı edilen toplumsal bir sorundur. Bu yaklaşım ile geliştirilen ve uygulanan İstanbul Gaziosmanpaşa ve Sultanbeyli İlçeleri Kadına ve Risk Altındaki İnsanlara Karşı Şiddetin Önlenmesi Projesi başarı ile tamamlanmıştır.

Proje Yeri : İstanbul, Gaziosmanpaşa ve Sultanbeyli İlçeleri

Proje Süresi : 12 ay (01.02.2014-31.01.2015)

Geri Plan Bilgisi :

Kadına ve kız çocuklarına karşı şiddet ciddi bir insan hakkı ihlalidir. Bunun etkisi ölüm de dahil olmak üzere kısa ve uzun süreli çok sayıda fiziksel, cinsel ve psikolojik olumsuzlukları içermektedir. Bu kadınların genel refahını negatif yönde etkiler ve kadınların topluma tam olarak katılmasını engeller. Şiddetin yalnızca kadınlar üzerinde değil, onların aileleri, toplum ve ülkenin bütünü üzerinde olumsuz etkisi vardır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın bir raporuna göre Türkiye’de her 10 kadından 4’ü bir aile bireyi tarafından fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalmaktadır.

 

Proje Özeti :

Gaziosmanpaşa ve Sultanbeyli İlçeleri Kadına ve Risk Altındaki İnsanlara Yönelik Şiddetle Mücadele Projesi T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın aile içi şiddetin önlenmesinde hizmet veren birimlerin kapasitesini artırmak amacıyla Avrupa Birliği eş finansmanı ile T.C Başbakanlık Merkezi Finans ve İhale Biriminin Kontrat Makamı olduğu TR2009/0136.02-02 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK’ların Kapasitelerinin Güçlendirilmesi Hibe Programı kapsamında Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı Başvuru Sahipliğinde uygulaması başarıyla tamamlanmıştır.

Ana Programın genel hedefi Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin kadınların insani haklarını korumaya yönelik girişimlerine katkıda bulunmak; özel hedefi 26 ildeki kadınların şiddet ve aile içi şiddete karşı yeterli koruma sağlanmasına yönelik oluşturulan ve/veya geliştirilen hizmetleri güvence altına almaktır. Programın ilk bileşeni 26 ildeki kadınların şiddet ve aile içi şiddete karşı yeterli korunmasını sağlamak, ikinci bileşeni merkezi ve yerel kamu kurumlarıyla işbirliğinin artırılarak 26 ildeki kadına karşı şiddetle mücadele mekanizmalarını güçlendirmektir.

Projenin Amaçları :

• Gaziosmanpaşa ve Sultanbeyli İlçelerinde yerel kadın kolları, çalışma ağları ve ilgili STK’ları işbirliği, eğitim, sürekliliği sağlanacak yerel sistemlerin yaratılarak, yerel, ulusal ve uluslararası çalışma ağları oluşturularak özellikle kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda güçlendirilmesi,

• Gaziosmanpaşa ve Sultanbeyli İlçelerinde kadına ve dezavantajlı kesimlere yönelik şiddete karşı yerel düzeyde adli/hukuk danışmanlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve ihtiyaç duyulması halinde erişimin artırılması, Gaziosmanpaşa ve Sultanbeyli İlçelerinde aktif olarak çalışan “Belediye Kadın Kolları” sisteminin proje ana teması “şiddetle mücadele” konusunda çalışma kapasitelerinin artırılarak yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde yeni işbirlikleri sağlanması olarak belirlenmiştir.

Gerçekleştirilen Aktiviteler :

Projede Hukuk Danışmanlarımızın teknik gözetimi altında düzenlenen saha ve eğitim faaliyetleri kapsamında 1015 kadın, 683 erkek yararlanıcıya ulaşılmış, başlangıç ve sonuç anketleri düzenlenmiştir. Anket sonuçları üzerinden hazırlanan sonuç raporumuza aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

Hazırlanan eğitim materyalleri şiddete maruz kalan bireyin kanunlardan yararlanması, haklarını öğrenmesi, ilgili hizmetlere nasıl ve nereden ulaşacağı konusunda bilgi sahibi olması yönünde bir başucu rehber niteliğinde geliştirilmiştir. Proje çerçevesinde yayınlanan radyo programları ve kısa radyo spotlar ile daha geniş kitlelere ulaşılarak, farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları gerçekleşmiştir.

Uluslararası boyutta çalışma ağlarının ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılması amacıyla Avrupa Birliği Akdeniz Yerel Yönetimler Birliği COPPEM ile işbirliği çalışmaları yürütülmektedir.

Projenin Yararlanıcıları :

Öncelikli hedef grup Gaziosmanpaşa ve Sultanbeyli’de gecekondu mahallelerinde ve kentsel alanda yaşayan kadınlar ve onların aileleri olup bu bağlamda ilgili bölgelerde belediyenin kadın şubeleri, kadın sorunları ile uğraşan yerel otoriteler ve sosyal servisler, yerel hukuk hizmetleri ve yerel ve ulusal politika yapıcılarına, 1015 kadın ve 683 erkek yararlanıcıya, yerel kadın örgütlerine, STK’lara, mevcut toplum tabanlı organizasyonlara ulaşılmıştır.

Projemizde ilerlemelerimize destek sağlayan, yararlanıcılarımıza ulaşmamızda bizlere yol gösteren, eşlik eden tüm yöneticilerimize, proje paydaşlarımıza, yararlanıcılarımıza, Gaziosmanpaşa ve Sultanbeyli İlçelerinde karşılaştığımız misafirperverliğe proje ekibi olarak teşekkürlerimizi sunarız.

Daha detaylı bilgi için:
Nalan ÜKER
Program Direktörü
[email protected]KUZEY IRAKTA GERÇEKLEŞTİRİLEN GIDA YARDIMLARI VE KURTARILAN HAYATLAR

Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı - IBC Kuzey Irakta farklı projeler geliştirmeye ve ülke genelinde yaşanan krizde ...

KRİZDEN ETKİLENEN SURİYELİLER İÇİN BUĞDAY TEMİNİ PROJESİ BAŞARI İLE TAMAMLANDI

Suriye'de dördüncü yılına giren iç savaş dünyanın en büyük insani krizlerinden birini ortaya çık ...

GAZİOSMANPAŞA VE SULTANBEYLİ KADINA VE RİSK ALTINDAKİ İNSANLARA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİ PROJESİ BAŞARI İLE TAMAMLANDI

Kadına yönelik şiddet dünya üzere yaygın olmakla birlikte göz ardı edilen toplumsal bir sorundur. Bu yaklaşım ile geliştir ...

Kapat

IBC FAALİYETLERİNDE ARAMA YAPIN